null Onderzoek thuiswerken: verbinding met collega's en werkgeluk gedaald

MW_thuiswerken_went_snel_17586_head_large.jpg
Samenleving
Onderzoek thuiswerken: verbinding met collega's en werkgeluk gedaald
De verbinding met collega's en het werkgeluk van thuiswerkers is sinds de tweede coronagolf gedaald. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van OU-onderzoeker Martine Coun samen met Pascale Peters (Nyenrode Business Universiteit) en Susan Smulders (Moneypenny BV) naar de beleving van thuiswerken in tijden van corona. Ook tijdens de eerste coronagolf onderzochten zij de gevolgen van thuiswerken op werknemers. Het missen van face-to-face en informeel contact met collega's werd in het eerste onderzoek al genoemd door 2 op de 3 respondenten. Dat aantal is sinds de tweede coronagolf gegroeid tot meer dan 3 op de 4. Het ervaren van minder werkvreugde is daarbij gekomen.

Minder gelukkig tijdens werk

Ondervraagden gaan minder op in hun werk, missen inhoudelijke en sociale diepgang en zijn overall minder gelukkig tijdens hun werk. Zo geeft 21% aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk. Dat is ruim een kwart meer dan de 16% uit de eerste onderzoeksronde.

Teamverbinding

Ook blijkt de diepere verbinding binnen teams onder druk te staan in deelnemende organisaties. 41% van de respondenten geeft aan emotionele ondersteuning van collega's te missen. In het eerste onderzoek dat nog 25%. Ook het aantal mensen dat zich geïsoleerd voelt is gestegen van 15 naar 22 %.  Volgens professor Pascale Peters van Nyenrode zou het gebrek aan verbinding een verklaring kunnen zijn voor het dalende werkgeluk. 'Sociale interactie draagt bij aan werkplezier. Als mensen zich minder verbonden voelen met elkaar kan dat impact hebben op de beleving van werk.'

Schermmoe

Het aantal dagelijkse digitale communicatie-uren is verder gestegen en ook het aantal grootverbruikers van digitale communicatiemiddelen is toegenomen. Op dit moment communiceert 32 procent van de respondenten gemiddeld 5 uur of meer per dag online; in de zomer was dit 21 procent. Ondanks deze toename, ervaren velen ook een dalende behoefte om deel te nemen aan online activiteiten als dat niet noodzakelijk is. Martine Coun geeft aan: 'Digitaal overleg wordt nog efficiënter en is vooral functioneel waardoor de informele contacten nog meer onder druk komen te staan. Terwijl uit studies blijkt dat dit erg belangrijk is voor de teamontwikkeling maar ook om tot creativiteit en innovatie te komen'.

Tips voor gezond thuiswerken

Susan Smulders: 'Zolang de status quo thuiswerken is, is het aan te raden om ook aandacht te hebben voor gezónd thuiswerken. En dat betekent voldoende bewegen, regelmatig wisselen van werkhouding én werkplek, een goede werk-privébalans en – zeer belangrijk – een mentale belasting die niet de pan uitrijst. Werkgevers kunnen hier een aanjagende rol in innemen door sociale contacten tussen medewerkers te stimuleren, door werknemers professioneel te (laten) adviseren en op zoek te gaan oplossingen als de mentale klachten van individuele werknemers aanhouden'.

Longitudinaal onderzoek

Martine Coun (Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit), Prof dr. Pascale Peters (Business Universiteit Nyenrode) en Moneypenny doen gezamenlijk longitudinaal kwantitatief onderzoek naar de belevingen van thuiswerken tijdens de coronacrisis binnen organisaties waar veel thuisgewerkt wordt. In de zomer van 2020 verschenen de resultaten van de eerste onderzoeksperiode. Begin 2021 is het onderzoek over de tweede periode afgerond.