null Thuiswerken: voor de één een zegen, voor de ander een groot gemis

MW_thuiswerken_went_snel_17586_head_large.jpg
Samenleving
Thuiswerken: voor de één een zegen, voor de ander een groot gemis
De meerderheid van de kantoorwerkers die sinds maart grotendeels vanuit huis werken, zijn er al helemaal aan gewend. Online werken en overleggen online gaat prima. Ruim de helft vindt online overleggen zelfs net zo makkelijk als face-to-face. Maar de sociale contacten worden gemist en één op de zeven werknemers heeft zelfs het gevoel sociaal geïsoleerd te zijn. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek dat OU-onderzoeker Martine Coun heeft gedaan samen met Pascale Peters (Nyenrode Business Universiteit) en Moneypenny BV naar de beleving van thuiswerken in tijden van corona.

Gemiddeld 3 uur en 22 minuten per dag online overleg

Sinds maart werken de 412 deelnemers aan het onderzoek 80 procent van hun uren vanuit huis. Werkten de respondenten vóór de coronacrisis gemiddeld 11 uur per week thuis, momenteel is dat ruim 30 uur. In heel korte tijd heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de manieren van samenwerken en communiceren. Contact met collega’s, maar ook met klanten en externe relaties gaat nu online. Gemiddeld communiceren respondenten 3 uur en 22 minuten per dag online. Één op de vijf respondenten is met 5 uur of meer per dag grootverbruiker van online communicatie.

Online overleggen gaat net zo goed als face-to-face

Voor snelle onderlinge contacten en overleggen werken online tools goed, zo is het oordeel van een ruime meerderheid. Voor iets meer dan de helft van de respondenten is het net zo gemakkelijk om op afstand direct te overleggen als wanneer je samen op kantoor zou zijn. Ruim een kwart van de respondenten ervaart zelfs nauwelijks verschil in de beleving tussen online en persoonlijke communicatie op kantoor.

Thuiswerken is ook de werkvloer missen

Een groot deel van de ondervraagden zegt vooral de informele contacten op de werkvloer te missen. En één op de zeven respondenten geeft zelfs aan zich sociaal geïsoleerd te voelen op dit moment. 'We raden organisaties aan om na te denken hoe de onderlinge verbinding te stimuleren met een mix van online en face-to-face ontmoetingen en activiteiten', tippen de onderzoekers. 'Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de behoefte van individuele medewerkers. Voor de ene persoon is het thuiswerken een zegen en hoeft dit sociale contact niet, terwijl anderen dit als een groot gemis beschouwen. We blijven natuurlijk menselijke wezen.'

Onderzoek

Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Moneypenny, Nyenrode Business Universiteit (Prof. P. Peters) en Martine Coun van de Open Universiteit. Aan het vragenlijstonderzoek werd tijdens de eerste meting door 412 respondenten deelgenomen, waarvan 70 procent werkzaam is bij grote organisaties (>500 medewerkers). Het betreft een longitudinaal onderzoek, waarbij meerdere meetmomenten in de tijd zullen plaatsvinden.