null Online masterclasses UNESCO en de Sustainable Development Goals

ALG_UNESCO_okt17_head_large.jpg
Online masterclasses UNESCO en de Sustainable Development Goals
Op 27 mei 2016 start de masterclass serie UNESCO en de Sustainable Development Goals. De masterclass geeft inzicht in het brede werkterrein van de UNESCO en laat zien hoe dit zich verhoudt tot de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn de 17 doelen die in 2015 zijn opgenomen in de vernieuwde VN ontwikkelingsagenda. Met deze doelen richt de VN zich op alle landen en niet alleen op arme landen. Zo worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het bestrijden van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De modules van de masterclass worden verzorgd door vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders, waaronder prof. dr. Paquita Perez van de Open Universiteit. De reeks wordt verspreid over 2016 aangeboden en deelname is gratis.

De SDG's en UNESCO: focus op duurzame ontwikkeling

UNESCO is binnen de Verenigde Naties verantwoordelijk voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De organisatie is vooral bekend vanwege haar activiteiten rond werelderfgoed en andere internationale cultuurverdragen. Daardoor blijven andere domeinen binnen het mandaat regelmatig onderbelicht, zoals de focus die UNESCO legt op duurzame ontwikkeling. Deze masterclass stelt de activiteiten van UNCESCO in relatie tot de SDG's en de 2030-agenda voor mondiale ontwikkeling centraal.

Nederlandse UNESCO Chairs

De modules worden verzorgd door vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders (Chairs) . Dit zijn hoogleraren aan Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van het UNESCO Chair netwerk, dat meer dan 650 wetenschappers wereldwijd verbindt. De Nederlandse Chairs zijn werkzaam op diverse duurzame ontwikkelingsthema's, zoals klimaatverandering, zeespiegelstijging, goed bestuur, onderwijs, mensenrechten en toegang tot kennis, informatie en besluitvorming.

Programma en inschrijving

Op 27 mei verzorgen Andrée van Es en Marike Bontenbal van de Nationale UNESCO Commissie de eerste module met een introductie van de SDG's en UNESCO. Prof. dr. Paquita Pérez Salgado (UNESCO Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development supported by ICTs) verzorgt op 1 juni 2016 de tweede masterclass. De overige modules vinden in de tweede helft van 2016 plaats.

Meer informatie over de online masterclass UNESCO en de Sustainable Development Goals: een kennismaking met beleid en praktijk vindt u op de website van de Open Universiteit. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de masterclass.

De masterclass is bedoeld voor zowel algemeen geïnteresseerden als professionals, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, internationale samenwerking, onderwijs en cultuur. De serie is een samenwerking tussen de Open Universiteit, de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders en de Nationale UNESCO Commissie.