null Open Universiteit en Stichting VEROZ leiden zorgvernieuwers van de toekomst op

MW_Veroz_14907_head_large.jpg
Open Universiteit en Stichting VEROZ leiden zorgvernieuwers van de toekomst op
Op dinsdag 28 augustus jl. is een samenwerkingsverband ondertekend door de Open Universiteit en stichting VEROZ. Beide partijen bieden samen vanaf 1 november 2018 een nieuwe MBA (Master of Business Administration) aan met specialisatierichting Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. Het doel van deze opleiding is om ondernemende professionals handvatten te bieden om de zorg op gepaste wijze de toekomst in te loodsen.

Ondernemerschap als motor voor de zorg

Stichting VEROZ - het kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg - verenigt de ondernemers in de zorg en heeft sinds enige tijd de ambitie om een duidelijke stempel op zorgvernieuwing te drukken via een hoogstaande opleiding. In samenwerking met de Open Universiteit is deze ambitie nu concreet vormgegeven door de inrichting van een MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship.

Een unieke opleiding door de focus op ondernemerschap

De MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship bestaat uit een basisjaar Applied Studies in Management, waarin thema's als strategie, organisatie, branding, finance, informatiesystemen en cybersecurity aan bod komen. Vervolgens is er een specialisatiejaar dat wordt ontwikkeld op basis van actuele thema's. Onderwerpen zijn o.a.: verdienmodellen en financiering in de zorg, entrepreneurship in de zorg, governance, innovatie en e-health, technologie, big data en privacy. De samenwerking maakt het mogelijk om actuele onderwerpen in te brengen die spelen in het werkveld zorg.

Deze MBA is op wereldvlak de eerste in z’n soort. Nergens bestaat er een opleiding die zorginnovatie vormgeeft door de uitgesproken insteek van het ondernemerschap.

Wat de initiatiefnemers motiveert

Het initiatief voor deze opleiding werd mede genomen door prof. dr Loek Winter. Vanuit zijn jarenlange inspanningen om de zorg in Nederland vooruit te helpen via ondernemende principes, geeft hij mee vorm aan deze MBA die de zorgondernemers van morgen moet klaarstomen.

Loek Winter: “Ondernemerschap is voor mij de noodzakelijke motor om de wereld vooruit te laten gaan. De energie om hem te laten draaien komt uit de ongebreidelde passie en het pure lef van de ondernemer. Met creativiteit, eigenaarschap en focus op dingen die er toe doen, bouwt hij of zij aan de toekomst.
Daarom geloof ik dat ondernemerschap in de zorg bepalend zal zijn voor hoe wij met z’n allen in de toekomst zorg zullen organiseren en toegevoegde waarde voor de kwetsbare medemens bieden.”

Gerard Mertens, decaan van de faculteit Management, Science & Technology: “Onze Nederlandse samenleving verandert zienderogen en zorg in de brede zin des woords speelt hierin een steeds belangrijkere rol. Bij de Open Universiteit hebben we zorg en ondernemerschap als speerpunten geformuleerd. Zodat studenten, met kennis opgedaan in deze MBA verder groeien in hun loopbaan als ondernemer, stafmedewerker, consultant of manager in het werkveld zorg.”