null Open Universiteit onderzoekt effectiviteit Music Care Pakket

PSY_MusicCare_19995_head_large.jpg
Open Universiteit onderzoekt effectiviteit Music Care Pakket
De stichting Music Care heeft een muziekinterventie ontwikkeld: het Music Care Pakket. Dit pakket combineert muziek met educatie, theater en eHealth om de kwaliteit van leven te verbeteren bij mensen met dementie. Werkt het ook? Verbetert de kwaliteit van leven? En wat is er nodig om het pakket effectiever en makkelijk toepasbaar te maken? Dat gaat Anna-Eva Prick, onderzoeker van de Open Universiteit, onderzoeken.

Combinatie van psycho-educatie, theatervoorstellingen, muziek en eHealth

Muziek inzetten in het contact met mensen met dementie gebeurt vaker. Muziek uit het verleden zet aan om herinneringen aan vroeger op te halen en erover te praten. Het unieke van het Music Care Pakket is dat het muziek combineert met psycho-educatie, theatervoorstellingen en eHealth in één interventie. Naast muziek bestaat het pakket uit:

  • Educatie: drie workshops voor zorgmedewerkers waarin medewerkers van Music Care kennis overdragen over dementie, de kracht van muziek en de integratie van de Music Care app in de dagelijkse zorg.
  • Theater: twee huiskamervoorstellingen voor cliënten om bewoners uit hun dagelijkse routine te halen, contact te maken met deze mensen, ze te laten meezingen en ze een fijne avond te bezorgen.
  • eHealth: tablet voor op de kamers van de cliënten met een app waarop een persoonlijke afspeellijst gemaakt kan worden. Verzorgenden kunnen de tablet tijdens de dagelijkse zorg gebruiken, bijvoorbeeld bij probleemgedrag.

Hoge verwachtingen van deze brede opzet

De verwachting is dat de combinatie van muziek, theater, educatie en eHealth én het betrekken van verzorgenden en familie helpt om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te behouden of zelfs te verbeteren. De brede opzet krijgt veel steun uit de muziek- en theaterwereld. Dat blijkt wel uit het filmpje over de interventie.

Het onderzoek

De verwachtingen zijn dus hooggespannen. Onderzoeker Anna-Eva Prick gaat onderzoeken of de verwachtingen ook uitkomen. Wat is de ervaren meerwaarde van het pakket op de kwaliteit van leven? Wat zijn de randvoorwaarden die de effectiviteit van de interventie vergroten dan wel belemmeren? En wat is het daadwerkelijke effect? Om die vragen te beantwoorden zal ze zowel kwalitatieve als kwantitatieve data verzamelen en analyseren. De eerste onderzoeksresultaten worden in 2023 verwacht.