null Open Universiteit partner in kort onderwijsprogramma Climate change: from global to local action

NW_Smog_13444_head_large.jpg
Leren
Open Universiteit partner in kort onderwijsprogramma Climate change: from global to local action
De Open Universiteit is partner in het korte onderwijsprogramma 'Climate change: from global to local action' (12 EC, masterniveau), dat per 11 november 2019 start.

De vakgroep Science, Rechtswetenschappen en de afdeling Academische zaken van de Open Universiteit (OU) zijn partners in E-LSP (European Short Learning Programmes). Dit Erasmus+ programma van de Europese Unie, gecoördineerd door European Association of Distance Teaching Universiteit (EADTU) gevestigd in Maastricht heeft tot doel om een versnelling te krijgen in het aanbod van korte onderwijsprogramma’s in Europa. 14 Universiteiten in 12 landen werken nu samen met EADTU om de bewustwording en het gebruik van programma’s voor kort leren voor professionele ontwikkeling en levenslang ontwikkelen te vergroten.

Wat is 'Climate change: from global to local action'

In dit gratis European Short Learning Program wordt aan de hand van 4 modules (ieder 3 EC) klimaatverandering in een globaal perspectief geplaatst, om vervolgens in te zoomen op lokale aspecten en acties te formuleren. Het programma is een samenwerking van drie afstandsuniversiteiten: de Portugese Universidade Aberta (coördinator), de Spaanse Universidad Nacional de Educación a Distancia en de Open Universiteit.

Vanuit de OU zal professor Paquita Perez, hoogleraar Natuurwetenschappen en Unesco Chair in Knowledge Transfer for Sustainable Development Supported by ICTs, de derde module begeleiden, genaamd 'The Lived Experience of Climate Change'. Het onderwijs programma bestrijkt een half jaar en start 11 november 2019. Deelname staat open voor zowel professionals – in het kader van leven-lang-ontwikkelen - als studenten.

Waarom nu deelnemen?

Klimaatverandering is één van de cruciale thema's van deze tijd. Als zodanig is het reeds geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken. In The Lived Experience of Climate Change wordt daar een essentieel perspectief aan toegevoegd, dat van de directe, dagelijkse ervaring. Hoe dit perspectief de bestaande wetenschappelijke benaderingen aanvult, hoe wetenschappelijk onderzoek op dit terrein mogelijk is, en hoe relevant deze kennis is voor beleidsmakers, daarover gaan deze modulen.

Meer informatie en aanmelden

Zie voor meer informatie en aanmelden de website