null Online infosessie master Artificial Intelligence, Computer Science en Software Engineering

OPENWEEK_MAAI_head_large.jpg

Online infosessie master Artificial Intelligence, Computer Science en Software Engineering

Verdiep je in AI en leer in te zoomen op het efficiënt laten verlopen van processen zonder daarbij de ethische kant uit het oog te verliezen. Leer meer over de technieken op basis van machine learning, deep learning en Bayesiaanse methoden.

Artificial Intelligence

Om processen, producten en diensten te verbeteren is de roep om Artificial Intelligence (AI) systemen enorm. De master AI leert je hoe je zelf een AI-systeem kunt ontwerpen. En ook nog eens zó dat de privacy, vrijheid en veiligheid van mensen niet in het geding zijn. De opleiding focust op de techniek en ethische kant van kunstmatige intelligentie. Het is de enige academische AI-master in Nederland die je binnen twee jaar in deeltijd kunt afronden.

Centraal in de opleiding staat algoritmische AI. Oftewel: je leert over slimme technieken om op basis van data en andere informatie bepaalde taken uit te voeren of om tot oplossingen te komen voor allerhande vragen. Je leert dat data en modellen het startpunt kunnen zijn voor elk AI-project. Omdat we een sterke link nastreven met de praktijk, kun je verworven kennis direct toepassen binnen het bedrijf waar je werkt. Daarnaast krijg je diep inzicht in verantwoord omgaan met de ethische consequenties van AI. Zo is het zaak om goed in de gaten te houden dat AI juist wordt toegepast en bijvoorbeeld niet leidt tot discriminatie. Om risico’s uit te sluiten moet het AI-systeem, maar ook de ontwerper ervan, goed kunnen uitleggen hoe algoritmische beslissingen tot stand komen.

De master AI is opgedeeld in vier thema’s: het vakgebied AI, data-georiënteerde technieken, model-georiënteerde technieken en nieuwe AI-ontwikkelingen.

Computer Science

De master Computer Science biedt een unieke combinatie van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering, kunstmatige intelligentie en bedrijfskunde. Je leert als software- of informatiearchitect of als CIO software- en informatiesystemen van hoge kwaliteit te ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en uit te leveren. Je verdiept je op academisch niveau in de theorieën en technieken die de basis vormen van moderne, vaak complexe informatietechnologie. Je leert zelf IT-systemen ontwerpen, beveiligen en beheren op basis van actuele wetenschappelijke kennis. Daarnaast leer je data- en modelgebaseerde AI-programma’s tot in de finesse te begrijpen, beoordelen, implementeren én zelf ontwerpen. Ook verwerf je kennis over wanneer en hoe IT-technologie een organisatie verder kan helpen, zodat je nieuwe ontwikkelingen in IT kunt beoordelen en duiden. Na de master kom je voor talloze IT-functies in aanmerking. Zoals: software architect, security officer, software engineer, software developer of data scientist.

Software Engineering

De master Software Engineering is bedoeld voor professionals die willen leren om op kleine én grote schaal innovatieve software te ontwerpen, ontwikkelen, uit te leveren en onderhouden. Groei door naar verantwoordelijke functies zoals software engineer, software architect, security specialist of tester. Je leert om op kleine én grote schaal innovatieve software te ontwerpen, ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency en security en die in overeenstemming is met professionele en ethische vereisten. Je leert gebruik te maken van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. Ook kun je verschillende oplossingen bieden voor problemen in vaak complexe softwareprojecten. Je leert belangen van diverse stakeholders afwegen en goed beargumenteerde keuzes maken. Aan de orde komen vragen als: Hoe ontwerp je de software architectuur zodat de daadwerkelijke software goed gestructureerd en goed onderhoudbaar is? Hoe kun je de kwaliteit van software bepalen en bewaken in de verschillende fasen van de softwareontwikkeling, en hoe kunnen wiskundige technieken daarbij helpen?

Spreekt dit je aan en heb je interesse in het volgen van onze master Artificial Intelligence, Software Engineering of Computer Science? Neem dan deel aan de informatiesessie op woensdag 22 mei 2024 en kom meer te weten over de mogelijkheden.

Programma

18.50 uur Inloggen (je ontvangt de link vooraf via e-mail)
19.00 uur Waarom een master Informatica aan de Open Universiteit?
Door Arjen Hommersom, programmaleider Artificial Intelligence
19.15 uur Toelating en wijze van studeren in de master
Bastiaan Heeren, vakgroepvoorzitter
19.45 uur Inhoud van de opleidingen
Door Arjen Hommersom, programmaleider Artificial Intelligence en Harald Vranken, programmaleider Computer Science & Software Engineering
20.05 uur Ervaring van een alumnus
De alumnus vertelt over de eigen ervaringen van de studie en ook hoe het is om je studie te combineren met je baan en jezelf te motiveren om door te zetten.
20.30 uur Vragen en afsluiting

Ranking

De Open Universiteit scoort de tweede plaats in de ranglijst van beste universiteiten van Nederland en staat hiermee voor de negentiende keer op rij in de top drie van beste universiteiten. De master Software Engineering scoort wederom uitstekend en behaalt op een haar na het predicaat 'Excellente master'. Lees meer hierover op de pagina Rankings.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van deze informatiesessie persoonlijke vragen over je studieplanning of keuzemogelijkheden, dan verwijzen wij je graag naar onze studieadviseurs Caroline Benjamins en Janine Bulten-Voncken.

Aanmelden