null Oratie Gemma Blok en minisymposium: 'De roes als metafoor. Het debat over drank en drugs na 1800'

CW_Oratie_GemmaBlok_PsychoactieveRevolutie_head_large.jpg
Samenleving
Oratie Gemma Blok en minisymposium: 'De roes als metafoor. Het debat over drank en drugs na 1800'
Op vrijdag 16 november 2018 houdt prof. dr. Gemma Blok, onlangs benoemd tot hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit, haar oratie 'De roes als metafoor. Het debat over drank en drugs na 1800'. Aan de oratie gaat een minisymposium vooraf, met als thema 'Drugsbestrijding: perspectieven uit heden en verleden' en bijdragen van diverse deelnemers. Het minisymposium start om 12.30, de oratie vanaf 16.00 uur. 

Mensen gebruiken al eeuwenlang “psychoactieve middelen”. Hun redenen daarvoor lopen uiteen: van het willen verbeteren van hun stemming tot het dempen van stress en het verhogen van hun energie. Spelen met de geest is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de hedendaagse cultuur. Maar terwijl we in het Westen na 1800 steeds meer psychoactieve stoffen zijn gaan gebruiken, groeide de controverse hierover even snel als de consumptie. Het debat wat is ontstaan weerspiegelt dieper liggende maatschappelijke spanningen. De geschiedschrijving van middelengebruik biedt een waardevol venster op deze meer verborgen dimensies van de moderne geschiedenis. Tot nu lag de belangrijkste focus in historisch onderzoek op ontwikkelingen in het beleid rond drank en drugs, op verschuivende therapeutische regimes in de zorg voor verslaafden en op culturele representaties. Maar, vraagt Gemma Blok zich af: ‘Waar zijn de gebruikers zelf in dat onderzoek’? 

Minisymposium

In Nederland hebben we momenteel te maken met grootschalige illegale drugshandel, intensieve strijd hiertegen, en met een forse groep drugsgebruikers: mensen die formeel gezien crimineel gedrag vertonen, al behandelen we ze als patiënten. De bestudering van onze maatschappelijke omgang met drugs verbindt criminologen, historici en sociale wetenschappers. Het minisymposium, dat voorafgaat aan de oratie van Gemma Blok, biedt een prikkelende weerslag van lopend onderzoek en recente inzichten. Aan het woord komen dr. Stephen Snelders (Universiteit Utrecht), prof. dr. Emile Kolthoff en dr. Wouter Stol (beiden Open Universiteit) en Dennis Lahey (Belangenvereniging Druggebruikers MDHG). Zij gaan in op de geschiedenis van de illegale drugshandel in ons land na de Opiumwet van 1919, de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit, de drugsbestrijding in een digitale samenleving en de gevolgen van onze drugswetgeving voor de gebruiker.

Het minisymposium “Drugsbestrijding: perspectieven uit heden en verleden” en de oratie “De roes als metafoor. Het debat over drank en drugs na 1800” van Gemma Blok vinden plaats op vrijdag 16 november in de aula van de Open Universiteit aan de Valkenburgerweg 177 in Heerlen. Het mini-symposium start om 12.30 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur), de oratie vanaf 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur). Aansluitend is er een receptie in het bedrijfsrestaurant van de Open Universiteit. De oratie is integraal te volgen via www.ou.nl/live. 

Gemma Blok

Gemma Blok