null OU werkt binnen CCA aan boekhoudkundige vraagstukken in het kader van de circulaire economie

Thema_Duurzaamheid_12449_head_large.jpg
Duurzaamheid
OU werkt binnen CCA aan boekhoudkundige vraagstukken in het kader van de circulaire economie
Het nieuwe initiatief Coalitie Circulaire Accounting (CCA) en kennispartners, waaronder de faculteit Managementwetenschappen, dat zich bezighoudt met de vraagstukken rondom de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, levert nu een eerste white paper op. Vanuit de Open Universiteit is Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting and Sustainability, nauw verbonden met het initiatief.

De case

Een pilotproject van Dura Vermeer en de provincie Overijssel leverde een praktische case op om te onderzoeken hoe een rondweg als Road-as-a-Service kan worden geëxploiteerd. Een white paper over het project, gelanceerd door een nieuwe coalitie voor circulaire boekhouding, laat zien hoe de huidige financierings- en rapportagepraktijken voor de circulaire economie kunnen worden aangepast en heroverwogen. 

Een verrassend resultaat is het feit dat de eigenlijke boekhouding van de rondweg in dit geval niet de grootste uitdaging bleek te zijn. Het creëren van een financiële stimulans voor de circulariteit is de belangrijkste doelstelling. Een contractuele overeenkomst moet de circulaire stimulansen en de verdeling van het risico en de beloning tot uitdrukking brengen. De eigenlijke boekhouding volgt uiteindelijk. 

Coalitie Circulaire Accounting

De Coalitie Circulaire Accounting (CCA) is een samenwerking tussen Circle Economy, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Dura Vermeer, ABN AMRO, BNG Bank, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. Het CCA is medegefinancierd door Nederland Circulair!

Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Bijvoorbeeld waarderingskwesties bij circulair ondernemen. De coalitie bestaat uit opstellers (interne financials), gebruikers (financiers, aandeelhouders) en adviseurs/controleurs (accountants) samen met experts uit wetenschap en adviespraktijk. Het doel is om het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. De Commissie Jaarverslaggeving van de NBA zal als klankbordgroep optreden.

In 2020 zal de CCA nog drie circulaire casestudies uitvoeren met als doel de knelpunten op het gebied van boekhouding, rapportage en waardering te identificeren en met praktische oplossingen te komen en de lessen te combineren in een white paper.

Over Karen Maas

Karen Maas bekleedt de bijzondere leerstoel Accounting and Sustainability aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij Academic Director van het Impact Centre Erasmus (ICE) en programma directeur van de CSR Executive opleidingen van Erasmus School of Accounting & Assurance. Maas zet zich in om de brug te bouwen tussen academia en praktijk. Resultaten hiervan zijn veelvuldig gepubliceerd in academische bladen, boeken en landelijke dagbladen.

Rapport beschikbaar

Het open source rapport van de Coalitie Circulaire Accounting (CCA) over het project is online beschikbaar.