null Seksuologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Seksuologie
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PB2602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Seksuologie is de wetenschap van de lichamelijke, psychologische en sociale grondslagen van seksualiteit. Die diversiteit komt terug in het brede palet aan onderwerpen in deze cursus, waaronder intimiteit, seksueel functioneren, maatschappelijke invloeden op seksueel gedrag, seksuele voorkeuren, preventie van soa's en seksuele disfuncties. U krijgt inzicht in theorievorming, onderzoek, hulpverlening, voorlichting en preventie met betrekking tot seksualiteit.

Naast een uitgebreide theoretische verkenning en verdieping van de leerstof wordt ook aandacht besteed aan uw eigen attitude ten aanzien van de verschillende aspecten van seksualiteit. In aanvulling op de onderwerpen in het tekstboek, bevat het digitale werkboek twee uitgebreide virtuele praktijkcasussen over de 'seksuele hulpverlening' en 'de preventie van soa's' waarin uw academische vaardigheden worden getraind. Tijdens de verplichte practicumbijeenkomst staat seksuele hulpverlening en communicatie over seksualiteit centraal.
Gedurende de hele cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan uw eigen attitude ten aanzien van de verschillende aspecten van seksualiteit.

Practicumbijeenkomst
Bij deze cursus wordt een verplichte practicumbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de practicumbijeenkomst dient u actief te participeren in groepsactiviteiten en groepsdiscussies. U zult uw eigen normen, waarden en attitudes ten aanzien van seksualiteit verder bekijken. Middels rollenspelen maakt u kennis met de werkzaamheden van de seksuoloog.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd:
- heeft u kennis genomen van en inzicht in de huidige stand van zaken binnen het werkveld van de seksuologie;
- kunt u de belangrijkste theoretische kaders binnen het vakgebied omschrijven en toepassen op alledaagse werksituaties binnen het kader van preventie, hulpverlening en seksuele stoornissen;
- heeft u inzicht in de verschillende fasen van intervention mapping en weten ze hoe ze planmatig een soa-preventie-interventie kunnen ontwikkelen;
- heeft u inzicht in hun eigen waarden en normen tegenover diverse uitingen en aspecten van seksualiteit;
- kunt u respectvol omgaan met en communiceren over diversiteit in seksuologisch gedrag;
- heeft u kennis gemaakt met het afnemen van een seksuele anamnese;
- heeft u enige ervaring met het aangaan van een hulpverleningsrelatie met een cliënt met een seksueel probleem;
- kunt u een behandelplan opstellen voor een cliënt met een seksueel probleem;
- kunt u een behandelplan bespreken met een cliënt met een seksueel probleem.

Deze cursus maakt deel uit van het cursuspakket van de Open Universiteit voor het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Aanmelden

Ingangseisen

U heeft de cursus Psychologische gespreksvoering afgerond. Studenten met een schakelprogramma hebben tenminste 15 studiepunten afgerond waaronder de cursus Onderzoekspracticum inleiding data-analyse. Het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige tekst is een vereiste.

Toelichting aanmelden

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele verplichte begeleidingsbijeenkomsten.

Aanmelden voor de practicumbijeenkomsten bij deze cursus is alleen mogelijk nadat u een aanmelding via mijnOU hebt gedaan. De studieadviseur neemt uw aanmelding in behandeling en neemt indien nodig contact met u op.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Aanmelden voor het practicum is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
Bij deze cursus wordt in een aantal studiecentra een practicum georganiseerd met een verplichte bijeenkomst.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 4 - begeleider: mw. prof.dr. S. van Hooren
1. za 15-05-2021 / ntb

Antwerpen
Kwartiel 3 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 06-02-2021 / 10.00-16.00 uur

Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. za 26-09-2020 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. za 27-03-2021 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 4 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. za 05-06-2021 / 10.00-16.00 uur

Gent
Kwartiel 4 - begeleider: mw. drs. L. Brosens
1. za 19-06-2021 / 10.00-16.00 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: mw. prof.dr. S. van Hooren
1. za 12-09-2020 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. A. Grauvogl
1. za 14-11-2020 / 10.00-16.00 uur
Kwartiel 3 - begeleider: mw. dr. D. van Deursen
1. wo 24-02-2021 / 10.00-16.00 uur

Zwolle
Kwartiel 2 - begeleider: mw. dr. E. de Hullu
1. di 03-11-2020 / 15.00-21.00 uur

Aanmelden begeleiding

Nadat u zich heeft aangemeld voor de cursus krijgt u toegang tot de digitale leeromgeving. Aanmelden voor het verplicht practicum is mogelijk zodra u toegang heeft tot de cursusomgeving in de digitale leeromgeving.
LET OP: voordat u kunt deelnemen aan de practicumbijeenkomst dient u een aantal voorbereidende opdrachten uit te voeren, waaronder het lezen van literatuur en het afronden de virtuele praktijkcasus ‘seksuele hulpverlening’. Houdt rekening met deze voorbereiding in het plannen van uw practicum

Docenten

Mw. dr. A. Grauvogl (examinator), , mw. prof. dr. S. van Hooren (tweede examinator), mw. dr. D. van Deursen, mw. dr. E. de Hullu en mw. drs. L. Brosens.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen, een opdracht en een practicum.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerd individueel tentamen is naar eigen keuze in te plannen. U legt het tentamen af op een studiecentrum.
Het succesvol doorlopen van twee virtuele praktijkcasussen (75% van elk) in het digitale werkboek is verplicht. Het bijwonen en actief participeren in de practicumbijeenkomst is ook verplicht.

Afmelden voor het verplichte practicum is niet vrijblijvend. Als u zich heeft aangemeld voor het practicum en u meldt zich niet af uiterlijk vier weken voordat het practicum start of u verschijnt niet bij het practicum, dan wordt een tentamenkans in mindering gebracht. Afmelden kunt u doen via psychologie@ou.nl of via een reply op uw aanmeldbevestiging. Meldt u zich af bij de examinator, dan zal deze de afmelding doorgeven aan psychologie@ou.nl.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.
Practicum: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het tekstboek Leerboek Seksuologie onder redactie van Gijs, L., Aerts, L., Enzlin, P., Georgiadis, J., Kreukels, B., Meuleman, E., Dewitte, M. (2018) en een digitaal werkboek.

Digitale leeromgeving

Na het aanmelden voor deze cursus kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.