null Position paper van Janneke Vink over onverdoofde rituele slacht ingediend bij Tweede Kamer

RW_WetsvoorstelRitueleSlacht_JannekeVink_16239_head_large.jpg
Samenleving
Position paper van Janneke Vink over onverdoofde rituele slacht ingediend bij Tweede Kamer
Op 25 september 2019 vindt de convocatie rondetafelgesprek - Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht - plaats. Janneke Vink, universitair docent rechtsfilosofie heeft hiervoor een position paper ingediend bij de Tweede Kamer dat samen met de papers van diverse andere experts wordt besproken tijdens het live debat.

De onverdoofde rituele slacht: drie redenen voor beëindiging - Position paper t.b.v. rondetafelgesprek m.b.t. wetsvoorstel 34.908, Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Tweede Kamer (25 september 2019), Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal - Commissievergaderingen - 25 september 2019
Hoorzitting / rondetafelgesprek - Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Drie redenen voor beëindiging

Een aantal jaren geleden heeft de politiek zich gebogen over een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld de onverdoofde slacht zonder uitzonderingen te verbieden en dus ook voor rituele slachters. Nu wordt deze wet opnieuw tegen het licht gehouden. Janneke Vink adviseert deze slacht integraal te verbieden en legt in de column ‘De rituele slacht, een gebed zonder end’ haar visie uit aan de hand van drie stellingen.

  1. Er is groot draagvlak voor beëindiging in de wetenschap en samenleving.
  2. Het verbod is juridisch mogelijk en niet in strijd met de godsdienstvrijheid.
  3. Het handhaven van de uitzonderingspositie is onhoudbaar.

De rituele slacht, een gebed zonder end
Webcolumn Rechtswetenschappen - door Janneke Vink - 19 september 2019

Janneke Vink

Mr. Janneke Vink is universitair docent bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht en Encyclopedie van de Open Universiteit. Zij heeft promotieonderzoek verricht over de positie van dieren in de democratische rechtsstaat. Op 10 oktober 2019 promoveert zij met haar proefschrift The Open Society and Its Animals aan de Universiteit Leiden.

Mr. Janneke Vink