RW_Proefstuderen_Aan_de_slag_head_large.jpg

Aan de slag met een casus

In groepjes wordt gewerkt aan de strafzaak voor de oefenrechtbank.

Ter plekke krijg je een dossier. Vooraf dien je wat rechtswetenschappelijke literatuur en jurisprudentie te lezen. Gezamenlijk, met ondersteuning van een docent, wordt een mogelijke oplossing gezocht voor de casus.