null Programmeren in het basisonderwijs

OW_12594_9700_ChristanStracke_head_large.jpg
Leren
Programmeren in het basisonderwijs
Velen pleiten voor een structureel aanbod van onderwijs in 'programmeren' en computational thinking voor kinderen op de basisschool. Er is inmiddels al een groot aanbod ontstaan, maar het is nog verre van duidelijk hoe het basisonderwijs zich zou moeten verhouden tot dit onderwerp. De Open Universiteit is een van de partners in een project van TechYourFuture naar het duurzaam implementeren van programmeren in het basisonderwijs.

Aanpak

Het project verkent, inventariseert en duidt wat er gebeurt op het gebied van programmeereducatie in het basisonderwijs. Daartoe zoeken de onderzoekers, waaronder Erik Barendsen van de Open Universiteit, verbinding met betrokken organisaties. Enerzijds zijn dat organisaties en experts op het gebied van computational thinking, programmeren, programmeereducatie en vakintegratie. Anderzijds wordt verbinding gezocht met de praktijk, om werkwijzen en visies in het basisonderwijs te verzamelen en te analyseren. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Verwachte opbrengsten

Het onderzoek moet een eerste inzicht opleveren in de curriculaire visies op programmeren in het basisonderwijs. Daarnaast biedt het onderzoek handvatten voor basisscholen om programmeeronderwijs duurzaam te implementeren. Het project loopt tot juni 2020. In die maand vindt een symposium plaats waarop de resultaten worden gepresenteerd.

Partners

De partners in dit onderzoek zijn: Hogeschool Windesheim Flevoland, VHTO, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Open Universiteit, diverse basisscholen en diverse lerarenopleidingen