null Promotie: De impact van Audit Technology op Auditing

MW_Promotie_EricMantelaers_15186_head_large.jpg
Promotie: De impact van Audit Technology op Auditing
De kwaliteit van accountantswerkzaamheden, in het bijzonder van accountantscontroles, staat al jarenlang ter discussie. Deze kwaliteit moet beter zodat het maatschappelijk verkeer weer mag vertrouwen op de werkzaamheden van de accountant. De inzet van technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Promovendus Eric Mantelaers onderzocht wat de impact is van Audit Technology op Auditing. Op vrijdag 18 juni om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'An evaluation of technologies to improve auditing' aan de Open Universiteit.

Positieve kwaliteitsimpuls

De toenemende invloed van technologie betekent voor de accountant dat meerdere taken gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen worden geautomatiseerd. Mantelaers onderzocht welke technologieën de kwaliteit van auditing verder kunnen verbeteren. Hij gebruikte het 'Technology Framework for Auditing' om de invloed van Audit Technology op Auditing te duiden. Mantelaers concludeert in zijn proefschrift dat Audit Technology een positieve kwaliteitsimpuls kan geven. Hij keek in een drietal deelstudies naar blockchain, continuous auditing en data-analyse ten behoeve van financial credit risk assessment.

Beter begrip impact technologie op auditing

Het onderzoek van Mantelaers draagt bij aan een beter begrip voor accountants van de impact die technologie heeft op auditing. Zijn promotieonderzoek vormt tevens een basis voor verder onderzoek naar uitdagingen die mogelijk van invloed zijn op het werk van de auditor. Mantelaers ziet voor de nabije toekomst een belangrijke rol weggelegd voor het zogenaamde 'Continuum Paradigm', waarbinnen continuous auditing en bijvoorbeeld de blockchaintechnologie een belangrijke rol zullen spelen.

Promotie Eric Mantelaers

Eric Mantelaers (1966, Nuth) is bijzonder lector binnen het lectoraat 'Future-proof Auditor' aan Zuyd Hogeschool en docent aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Tevens is hij Hoofd Bureau Vaktechniek en Audit Partner bij RSM Accountants N.V. Hij schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Op vrijdag 18 juni 2021 om 16.00 uur verdedigt hij (online) zijn proefschrift 'An evaluation of technologies to improve auditing' aan de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. Gerard Mertens, Open Universiteit, en prof. dr. ir. Johan Versendaal, Open Universiteit. Copromotor is dr. Martijn Zoet, Zuyd Hogeschool. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.