null Promotie: Het onbenutte potentieel van Open Educational Resources voor sub-Sahara universiteiten

MW_PromotieJudithPete_16161_head_large.jpg
Leren
Promotie: Het onbenutte potentieel van Open Educational Resources voor sub-Sahara universiteiten
De impact van Open Educational Resources (OER) is overal voelbaar. De komst van digitale apparaten met hun verbeterde informatiemogelijkheden en de snelheid van communicatie drukt zijn stempel op individuen, docenten en organisaties waaronder scholen en universiteiten. Nu deze Open Education Resources en devices voor bijna iedereen beschikbaar zijn, heeft docent en onderzoeker Judith Adhiambo Pete de differentiatie in de toegang tot en het gebruik en het delen van Open Educational Resources onder studenten en docenten van 12 universiteiten in drie landen in Afrika onderzocht. Uit haar bevindingen blijkt dat er in Kenia, Ghana en Zuid-Afrika nog veel bewustwording te bereiken is en dat er nog veel onbenutte mogelijkheden zijn die door vernieuwingen op dit gebied kunnen worden aangeboord. Judith Adhiambo Pete onderzocht of en onder welke voorwaarden het gebruik van OER ten goede kan komen aan studenten en docenten aan universiteiten en alle belangstellende burgers in drie Sub-Sahara landen. Op donderdag 12 september 2019 verdedigt ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

De mogelijkheden van Open Educational Resources

Pete: 'Vanuit mijn eigen ervaringen als leerling op het platteland van Kenia, als leraar en als onderzoeker werd ik geconfronteerd met de dringende noodzaak om toegang te krijgen tot kennis zonder grenzen. Open Educational Resources (OER) is naar mijn mening een deel van de oplossing'.

OER verwijzen naar een heel scala aan informatie die beschikbaar is op het internet en andere online netwerken voor onderwijs. Het wordt 'open' genoemd omdat iedereen kan creëren en uploaden, en omdat de toegang tot deze informatie gratis is. Pete: 'OER biedt voor Afrikaanse universiteiten ten zuiden van de Sahara eindeloze mogelijkheden door de kosten van onderwijs te verlagen, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen te vergroten. De Afrikaanse universiteiten ten zuiden van de Sahara zijn echter vooral ondervertegenwoordigd in de literatuur, met name op het gebied van differentiatie, of het nu gaat om de toegang tot of het gebruik en het delen van OER. OER-differentiatie is een begrip dat in haar studie van vitaal belang is. Het wordt gedefinieerd als de bestaande ongelijkheden in het gebruik van OER in de samenleving, die niet alleen ongelijke toegang tot OER inhouden, maar ook de ongelijkheden die er bestaan tussen groepen mensen in hun vermogen en kundigheid om daadwerkelijk OER te creëren, te gebruiken of te hergebruiken en deze op holistische wijze te gebruiken, onder andere ten bate van het individuele en gemeenschappelijke welzijn.

Hoe het potentieel te realiseren

Het proefschrift van Pete combineert onderzoek dat werd uitgevoerd om een representatief beeld te krijgen van OER in drie landen ten zuiden van de Sahara: Kenia, Ghana en Zuid-Afrika, waarbij een bewuste selectie van twaalf universiteiten in de drie landen werd onderzocht. Pete: 'Mijn onderzoek, dat deel uitmaakte van het Research on Open Educational Resources for Development project, verkent differentiatie in termen van digitale vaardigheid, gebruiksniveau van OER, licentiebewustzijn en de gepercipieerde waarde van OER'.

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn dat er een significante digitale differentiatie is tussen docenten en studenten op het gebied van hun taalvaardigheid, gebruikte devices en toegankelijkheid van het internet. Bovendien is de bekendheid en waardering voor het OER-concept en open licenties over het algemeen laag. Pete: 'In alle drie de landen is er een bereidheid tot openstelling in de toekomst. Om de kwaliteit van het onderwijs in Afrika te verhogen, is er behoefte aan integratie van OER en ICT in het lesgeven en leren aan universiteiten, zodat studenten, docenten en onderzoekers deze gemakkelijk kunnen ontsluiten, gebruiken, hergebruiken, herbestemmen, creëren en vrijelijk delen'.

Op basis van deze onderzoek inzichten kunnen universiteiten nadenken over hoe ze hun onderwijsbeleid kunnen herstructureren om OER in het onderwijs en leren te integreren en zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Over Judith Adhiambo Pete

Judith Pete, promovendus bij de Open Universiteit, behaalde in 2008 haar MBA aan de Catholic University of Eastern Africa. Sinds 2009 is zij als docent en onderzoekscoördinator verbonden aan de Tangaza University College. Zij is een van de auteurs van het boek 'OER use in the Global South'.

Promotie

Judith Adhiambo Pete verdedigt haar proefschrift 'Open Education Resources Differentiation: A Cross-country study on Differentiation in Access, Use and Sharing of (Open) Educational Resources at Universities in Kenya, Ghana and South Africa' op donderdag 12 september 2019 om 13:30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De begeleiders zijn prof. dr. H.M.J. van den Bosch (Open Universiteit), prof. dr. José Dutra de Oliveiro Neto (Universiteit van Sao Paulo) en dr. Jos Rikers (Open Universiteit). De verdediging is online te volgen op www.ou.nl/live.