null Promotie: Het succesvol meten van individuele leeropbrengsten in MOOCs

MW_Promotie_EyalRabin_12117_head_large.jpg
Promotie: Het succesvol meten van individuele leeropbrengsten in MOOCs
De technologische ontwikkelingen in het huidige digitale tijdperk leiden tot enorme veranderingen in de manier waarop mensen leren. Een van die grote veranderingen, die versneld is door de coronapandemie, is de toename van Massive Open Online Courses (MOOCs). Deze online cursussen zijn open toegankelijk voor iedereen, onafhankelijk van academische achtergrond, plaats of tijd. Deelnemers van MOOCs hebben uiteenlopende (leer)intenties en verschillende leerdoelen die door henzelf bepaald worden. Hoe kun je in open online onderwijs deze zelf bepaalde leerdoelen evalueren en leeropbrengsten meten? Eyal Rabin verdedigt op vrijdag 10 september 2021 om 13.30 uur zijn proefschrift 'Through the Lens of the Learner: Using Learning Analytics to Predict Learner-Centered Outcomes in Massive Open Online Courses' aan de Open Universiteit in Heerlen.

Maatstaven voor succes in MOOCs

Sinds de coronapandemie zijn het aantal MOOCs flink gestegen, terwijl ze voorheen meer als een niche-activiteit in het hoger onderwijs werden gezien. Miljoenen studenten over de hele wereld leren met MOOCs. Deze online cursussen verschillen van regulier onderwijs, omdat studenten leerdoelen en verwachte uitkomsten zelf vaststellen. Hoe bepaal je dan het succes van MOOCs? Eyal Rabin ontwikkelde en evalueerde verschillende benaderingen om leeropbrengsten in MOOCs te meten en identificeren.

Ondersteuning voor een leven lang leren

Door middel van geavanceerde learning analytics en enquêtes werd het online leergedrag en de uitgangspunten voor leren van de studenten gemeten. Rabin onderzocht in hoeverre de intentie van de student, zijn motivatie en zelfregulerend leren het leergedrag en de resultaten beïnvloeden. De resultaten van het promotieonderzoek laten zien dat het onderwijssysteem, beleidsmakers en de maatschappij een leven lang leren kunnen ondersteunen door studenten te leren hoe je leerdoelen kunt stellen en het leerproces kunt reguleren in een online leeromgeving. Door deze inspanningen te combineren met de ondersteuning van gepersonaliseerde en kunstmatige intelligente systemen wordt het leren optimaal ondersteund.

Promotie Eyal Rabin

Eyal Rabin (1977, Petah-Tikva, Israël) promoveert aan de UNESCO chair of open education bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Tijdens zijn promotieonderzoek specialiseerde hij zich in het analyseren van educatieve big data over het gedrag van leerlingen in MOOCs vanuit organisatorische, theoretische, methodische en praktische perspectieven. Rabin werkt als statistisch adviseur en docent aan de Open University of Israël. Op vrijdag 10 september 2021 om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Through the Lens of the Learner: Using Learning Analytics to Predict Learner-Centered Outcomes in Massive Open Online Courses' aan de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn prof. dr. M. Kalz, Open Universiteit en Heidelberg University of Education, en prof. dr. Y.M. Kalman, The Open University of Israël. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.