null Promotie: Meer achtergrondkennis nodig voor adequate corruptiebestrijding

RW_Promotie_Jean_Rwasibo_head_large.jpg
Samenleving
Promotie: Meer achtergrondkennis nodig voor adequate corruptiebestrijding
Corruptie is één van de grootste uitdagingen in onze moderne wereld. Internationale hulporganisaties zijn sinds de jaren '70 steeds meer bewust van de negatieve effecten van corruptie op ontwikkelingshulp. Corruptie vertraagt economische groei, is een bedreiging voor de democratie en veroorzaakt armoede. Een gebrek aan kennis en inzicht over corruptie en armoede in Afrika, maakt het moeilijk voor Europese donoren om deze problematieken te bestrijden, begrijpen en voorkomen. Kan kennis over de aard en achtergrond van corruptie en corruptiebestrijding ertoe bijdragen het probleem op te lossen? Jean Damascène Rwasibo verdedigt op vrijdag 13 november 2020 om 16.00 uur (online) zijn proefschrift 'Corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden. Een vergelijkende studie tussen twee landen: Kenia en Kameroen' aan de Open Universiteit.

Corruptie in Kenia en Kameroen

Zowel in Kenia als in Kameroen komen diverse vormen van corruptie voor, waaronder (electorale) omkoping, afpersing en favoritisme. Politici en openbaar bestuurders zijn regelmatig betrokken bij corruptieschandalen. In beide landen komen bureaucratische en politieke corruptie voor in de vorm van omkoping, afpersing en favoritisme. Een Keniaan betaalt gemiddeld €113,- per maand aan smeergeld, ongeveer een derde van een gemiddeld maandinkomen. Een Kameroens gezin betaalde in 2005 gemiddeld €156,- aan steekpenningen, een derde tot een vijfde van een gemiddeld minder welvarend inkomen. In beide landen speelt de overheid zelf een grote rol in corruptie, in de vorm van omkoping, afpersing en favoritisme. Goed bestuur is in dit verband een eerste stap in de strijd tegen corruptie.

Rol van andere factoren naast economie en governance

Het meeste onderzoek naar corruptie en met name naar de oorzaken ervan is gericht op de omvang van het probleem en op verschillen tussen landen en culturen. Daarbij is er minder aandacht voor de aard en achtergrond van corruptie. Het onderzoek van Jean Damascène Rwasibo levert een bijdrage aan de kennis en aanpak van corruptiebestrijding in Kenia, Kameroen en andere ontwikkelingslanden. Naast economische en governancefactoren spelen ook andere factoren zoals demografie, analfabetisme en tribalisme een rol bij corruptiepraktijken. Het onderzoek van Jean Damascène Rwasibo laat zien dat er verschillende verklarende oorzaken aan de corruptie in deze landen ten grondslag liggen, van historische, politieke en organisatorische factoren, tot economische, sociale en culturele factoren. Kennis van deze factoren draagt bij aan een meer doeltreffende corruptiebestrijding in Kenia en Kameroen, maar ook in andere landen met een vergelijkbare problematiek.

Promotie Jean Damascène Rwasibo

Jean Damascène Rwasibo (1962, Rwerere, Rwanda) schreef zijn proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Jean Damascène Rwasibo woont sinds 1999 in Nederland. Hij is bestuurskundige, public controller, econoom en statisticus. Op vrijdag 13 november om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Corruptiebestrijding in ontwikkelingslanden. Een vergelijkende studie tussen twee landen: Kenia en Kameroen' aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. E.W. Kolthoff, Open Universiteit. Co-promotor is mr. dr. M.D.H. Nelemans, Open Universiteit. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.

Jean Damascène Rwasibo