null Promotie: Prestaties docenten technisch hoger onderwijs in Ghana

MW_Promotie_Eli_Atatsi_17221_head_large.jpg
Leren
Promotie: Prestaties docenten technisch hoger onderwijs in Ghana
Prestaties van medewerkers blijven onderwerp van discussie en een uitdaging voor zowel organisaties als onderzoekers. Innovatieve ideeën en strategieën voor het verbeteren van prestaties is een terugkerend onderwerp in de wetenschappelijke literatuur. Promovenda Eli Atatsi, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen, onderzocht de rol van individueel leren, teamleren, organizational citizenship behavior, leader-member exchange over werkprestaties en innovatief werkgedrag in het technisch hoger onderwijs in Ghana. Op vrijdag 5 februari 2021 om 16.00 uur verdedigt zij haar proefschrift 'Performance in higher education institutions in Ghana: the role of learning, innovative work behavior, leader-member exchange and organizational citizenship behavior' aan de Open Universiteit.

Docenten technische universiteiten in Ghana

Atatsi keek naar de relaties tussen de variabelen die van invloed kunnen zijn op werkprestaties en innovatief gedrag bij docenten aan technische universiteiten in Ghana. Deze groep docenten speelt volgens haar niet alleen een sleutelrol bij het versneld vervullen van de kernopdrachten van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening door hoger onderwijsinstellingen, maar zij geven ook vorm aan het succes van het academisch proces en bevorderen technologische en economische vooruitgang. 

Positieve invloed teamleren

Uit het onderzoek komt naar voren dat de sociale context van teamleergedrag fungeert als een mechanisme voor het genereren van innovatief gedrag. Binnen het hoger onderwijs in Ghana blijken mannen meer betrokken te zijn bij teamleren en innovatief gedrag dan vrouwen. Ook concludeert Atatsi dat uitwisselingen van hoge kwaliteit tussen leiders en leden leiden tot organisatorisch burgerschapsgedrag en vervolgens tot betere werkprestaties. 

Internationale samenwerkingen

Een belangrijke aanbeveling van Atatsi is het vormen van lokale, nationale en internationale teamleergroepen. Samenwerkingen, met name met internationale partners, helpen technische universiteiten in Ghana om bredere perspectieven en initiatieven te verwerven met betrekking tot onderwijs en facultaire rollen en draagt bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen en complexiteiten die kunnen ontstaan tijdens het rijpingsproces van technische universiteiten.

Promotie Eli Atatsi

Eli Ayawo Atatsi (Ghana) schreef haar proefschrift als buitenpromovendus bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit. Zij is verbonden aan de faculteit Toegepaste Moderne Talen en Communicatie van Ho Technical University in Ghana. Eli Atatsi verdedigt op vrijdag 5 februari om 16.00 uur (online) haar proefschrift 'Performance in higher education institutions in Ghana: the role of learning, innovative work behavior, leader-member exchange and organizational citizenship behavior' aan de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. P.L. Curseu, Open Universiteit, en prof. dr. A. Kil, Nyenrode Business Universiteit (emeritus). Co-promotor is prof. dr. J. Stoffers, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.