null Inleiding recht: kern van het recht

Inleiding recht: kern van het recht

  • Rechtswetenschappen
  • RB3412
  • 5 EC
  • Vanaf € 336
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

De cursus richt zich in acht leereenheden op de kernelementen van de studie van het Nederlands recht. U maakt daarbij kennis met rechtsbronnen, fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat. De cursus richt zich verder op de opbouw en indeling van de rechtsorde, waarbij zowel de klassieke indeling in afzonderlijke rechtsgebieden wordt besproken als het belang van de ‘meerlagige rechtsorde’ wordt behandeld. Aan de hand van casus, jurisprudentie en voorbeelden bouwt u een degelijke theoretische basis op voor een verdere bestudering van het Nederlands recht.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus kunt u:
- de voornaamste kenmerken van rechtsbronnen uitleggen,
- de klassieke indelingen van recht beschrijven en uitleggen wat de waarde en de tekortkomingen daarvan zijn,
- het begrip ‘gelaagde rechtsorde’ uitleggen,
- de kenmerken en onderlinge verhouding tussen fundamentele rechten, democratie en rechtsstaat uitleggen,
- toelichten dat de meerlagige rechtsorde zowel positieve als negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van rechtsstaat, democratie en de bescherming van fundamentele rechten,
- toelichten welke gevolgen de meerlagige rechtsorde heeft voor voorrangsregels, rechtsbronnen en methoden van rechtsvinding.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus heeft een variabel startmoment.

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de eventuele tentamendata en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding recht (RB0014 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.prof.dr.mr. R. Janse
1. do 08-09-2022 / 20.15-21.30 uur
2. do 29-09-2022 / 20.15-21.30 uur
3. do 20-10-2022 / 20.15-21.30 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr.prof.dr.mr. R. Janse
1. do 01-12-2-2022 / 20.15-21.30 uur
2. do 22-12-2022 / 20.15-21.30 uur
3. do 12-01-2023 / 20.25-21.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr.prof.dr.mr. R. Janse
1. do 23-02-2023 / 20.15-21.30 uur
2. do 16-03-2023 / 20.15-21.30 uur
3. do 06-04-2023 / 20.15-21.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr.prof.dr.mr. R. Janse
1. do 11-05-2023 / 20.15-21.30 uur
2. do 01-06-2023 / 20.15-21.30 uur
3. do 22-06-2023 / 20.15-21.30 uur

Docenten

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van oude bundels of wettenverzamelingen van andere uitgevers is op eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een e-werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving van de Open Universiteit,
- een handboek: R. Janse, De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde. T.M.C. Asser Press: Den Haag (meest recente versie).

Mediagebruik

- Voor het e-werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- U dient regelmatig online de digitale bibliotheek van de Open Universiteit te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De structuur van deze cursus wordt geboden door het e-werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, video’s, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.