null Wie zegt dat een rechtenstudie saai is?

RW_SvenBrinkhoff_SeriousGameDamocles_head_large.jpg
Veiligheid
Wie zegt dat een rechtenstudie saai is?
Circa vierhonderd OU-rechtenstudenten hangt iets moois boven het hoofd. Al zou je dat in eerste instantie niet denken bij het horen van de naam van de serious game waaraan ze vanaf half mei kunnen deelnemen: Damocles. Hoe dan ook, Damocles is een van de eerste serious games in Nederland die speciaal zijn ontworpen voor rechtenstudenten. Je kunt dus met recht spreken van een echte onderwijsinnovatie.

'We geven rechtenstudenten een boeiende ervaring in een realistisch opgezette strafzaak.' OU-hoogleraar straf- en strafprocesrecht Sven Brinkhoff bedacht het scenario van Damocles en geeft leiding aan het team dat de game heeft ontwikkeld. 'Deelnemende studenten krijgen verschillende rollen toegewezen, verdeeld over een periode van vijf weken. De ene week is dat de rol van advocaat. De andere week zijn ze officier van justitie en dan weer rechter. Ze moeten steeds werkend vanuit hetzelfde dossier een ander perspectief innemen en beslissingen nemen.'

Levendig beeld van de praktijk

'Het mooie hiervan is dat ze een duidelijk en levendig beeld krijgen van de wijze waarop de rechtspraak er voor hen later in de praktijk aan toegaat. Het dossier waarvan we gebruikmaken, bestaat voor een gedeelte uit tekstdocumenten, maar we hebben ook meerdere prikkelende filmopnamen, geluidsfragmenten en andere multimediale interacties toegevoegd. Voorbeelden van filmopnamen zijn politieobservaties, de aanhouding en het verhoor van de hoofdverdachte en bewakingsbeelden van een in scène gezette liquidatie. Daar hebben professionele acteurs en een professionele filmploeg aan meegewerkt. Daartoe zijn er meerdere draaidagen geweest in Amsterdam en op andere plekken in Nederland.'

Synopsis (spoiler alert!)

Het scenario is tot stand gekomen op basis van een bestaande strafzaak en andere actuele strafzaken. De synopsis van Damocles: de hoofdverdachte leidt ogenschijnlijk een normaal leven. Gaandeweg blijkt dat hij zich bezighoudt met de productie van crystal meth. Dat heftige goedje komt ook in de realiteit steeds vaker vanuit Mexico naar ons land. Op een gegeven moment wordt een van zijn kompanen geliquideerd. Sven: 'Het volledige productieteam heeft met veel plezier en toewijding gewerkt aan de totstandkoming van deze game. Daarnaast zijn we blij dat we deze productie hebben mogen neerzetten voor de rechtenstudenten van de OU.'

Virtuele klas

'Gedurende de looptijd van de game is er elke week een virtuele klas. Dan praat en reflecteer ik met de studenten over de rol die ze de week daarvoor hebben ingevuld en over de beslissingen die ze hebben genomen. Ik kan ze dan meteen feedback geven. Aan de achterkant van het systeem waarin de game is gebouwd, kan ik namelijk zien hoe ze een bepaalde beslissing hebben onderbouwd. Ik heb overigens al eerder een serious game gecreëerd. Die had terrorisme als onderwerp. De studenten hebben daar positief op gereageerd. Ik durf zelfs te stellen dat ze hierdoor sneller leren omdat ze via meerdere kanalen en zowel visueel als auditief in contact komen met de lesstof.'

Drie overkoepelende doelen

'Net zoals die serious game voldoet Damocles aan drie overkoepelende doelen die we tijdens de voorbereiding hebben opgesteld. Om die doelen nog even samen te vatten: in de eerste plaats willen we voorkomen dat je als rechtenstudent enkel wet- en andere juridische teksten aan het lezen bent. We willen de stof ook op een andere en interactieve manier aanbieden. In de tweede plaats willen we de studenten een zo realistisch mogelijke inkijk geven in de rechtspraktijk van alledag. Ten slotte moet de game studenten in staat stellen een beter zicht te krijgen op de academische lesstof. Wat het rechtenonderwijs in Nederland betreft, is de OU een voorloper door op deze nieuwe en onderscheidende manier juridische materie aan te bieden.'

Het zwaard van Damocles

Damocles bereidt OU-studenten goed voor om in de toekomst deel te nemen aan de juridische praktijk in de rol van advocaat, officier van justitie of rechter. Het bekende zwaard van Damocles staat daarbij symbool voor het gevaar dat verdachten die zich bezighouden met de productie van crystal meth of andere criminele praktijken voortdurend bedreigt. Ook in strafrechtelijke zin.