null Rechtswetenschappen present tijdens World Congress in Zwitserland

RW_Zwitserland_head_large.jpg
Rechtswetenschappen present tijdens World Congress in Zwitserland
Deze maand hebben drie medewerkers van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit deelgenomen aan het World Congress van de International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, de grootste internationale organisatie van academici die zich bezighouden met rechtstheorie. Dit congres vindt om de twee jaar plaats, en ditmaal was de eer aan de Universiteit van Luzern (Zwitserland).

Carla Zoethout, hoogleraar bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Encyclopedie,  hield haar presentatie Populist Resistance Against the Liberal Democratic Order: Challenges for Innovation? over opkomend populisme in het Verenigd Koninkrijk en Hongarije, en wat de implicaties daarvan kunnen zijn voor democratische en rechtstatelijke waarden.

De bijdrage van Nathalie Schnabl, promovenda bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Encyclopedie, ging over de sociale dimensie van de rechtsstaat; met name over toegang tot het recht – access to justice – als onderdeel van menselijke waardigheid en als rechtsstatelijke norm.

Tot slot presenteerde Tom Herrenberg, universitair docent bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Encyclopedie, over de wijze waarop het Europees Hof voor de Rechten van de Mens handelt in zaken over vrijheid van meningsuiting en godslastering.

Alle presentaties werden goed bezocht en gaven aanleiding tot interessante gedachtewisselingen met collega-academici uit alle hoeken van de wereld.