null Rechtswetenschappers doen oproep voor meer aandacht milieucriminaliteit

RW_Aandacht_voor_Milieucriminaliteit_23544_head_large.jpg

Rechtswetenschappers doen oproep voor meer aandacht milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit kan ernstige gevolgen hebben voor de natuur, de leefomgeving, de veiligheid en gezondheid van personen, de overheidsfinanciën en de economie. Er bestaan uiteenlopende vormen van milieucriminaliteit. Denk aan illegale lozingen in bodem of water, drugsdumpingen, illegale uitstoot van zware en/of chemische industrie, mestfraude en illegale handel in exotische diersoorten.

Aanpak van milieucriminaliteit

Het recht vormt een belangrijk instrument om milieucriminaliteit te beperken of te voorkomen. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat er onvoldoende zicht is op het stelsel van toezicht en handhaving om milieucriminaliteit aan te pakken. Er is meer inzicht nodig in hoe het strafrecht werkt bij milieudelicten en welke problemen zich daar voordoen. Dit helpt om beter te begrijpen welke straf of sanctie het meest geschikt is voor elk type milieudelict en dader.

Reageren op overtredingen

Rechtswetenschappers van de Open Universiteit schreven een artikel over milieucriminaliteit en hoe hier in juridische context op gereageerd kan worden. Zij richten zich op de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke mogelijkheden tot het reageren op overtredingen van milieuregelgeving.

Daarnaast staan zij stil bij de vraag: wat weten we nu daadwerkelijk over de werking van strafrechtelijke sancties bij milieucriminaliteit? De rechtswetenschappers doen met dit artikel een oproep aan de juridische en criminologische gemeenschap om in onderzoeksprogramma’s meer aandacht te besteden aan milieucriminaliteit.

Auteurs

Het artikel is geschreven door: Denis Abels, hoogleraar Materieel strafrecht, Marjolein Buijssen, docent-onderzoeker strafrecht, Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, Sander Kole, universitair hoofddocent omgevingsrecht en Emile Kolthoff, hoogleraar Criminologie, allen verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Het artikel is voor iedereen beschikbaar.

Over de ondoorzichtige werking van sancties bij milieucriminaliteit Een discussiestuk en een oproep, Denis Abels, Marjolein Buijssen, Janine Janssen, Sander Kole & Emile Kolthoff, PROCES 2024 (103) 3, DOI:10.5553/PROCES/016500762024103003003.