null Rechtswetenschappers publiceren bundel over de gevolgen van digitalisering voor de rechtsverhouding tussen burger en overheid

RW_Bundel_digitalisering_rechtsverhouding_head_large.jpg

Rechtswetenschappers publiceren bundel over de gevolgen van digitalisering voor de rechtsverhouding tussen burger en overheid

Onze samenleving digitaliseert. En daar doet de overheid ook aan mee. Zo wordt e-dienstverlening steeds meer ingezet om mensen te informeren en processen efficiënter te laten verlopen. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. Denk maar aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit roept de vraag op hoe in de rechtsverhouding tussen burger en overheid het gebruik van digitalisering zich verhoudt en dient te verhouden tot fundamentele beginselen en mensenrechten. Deze en andere prangende vragen staan centraal in de bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid', samengesteld door de sectie Bestuursrecht van de Open Universiteit. Het boek is vanaf 18 november 2022 verkrijgbaar.

Gevolgen van digitalisering en de rol van het recht

Wat zijn de voor- en nadelen van digitalisering en welke rol dient het recht te spelen bij het legitimeren en begrenzen van digitaal overheidsoptreden? Wat zijn de (wenselijke) gevolgen van digitalisering voor het nemen van beslissingen en het verlenen van menselijk maatwerk? In hoeverre leidt de verdergaande digitalisering er toe dat (groepen) burgers worden uitgesloten van publieke dienstverlening? Op al deze vagen wordt naar een antwoord gezocht in de bundel, die is samengesteld door dr. mr. Bahija Aarrass, mr. dr. Karianne Albers en prof. mr. dr. Rolf Ortlep, allen verbonden aan de sectie Bestuursrecht binnen de faculteit Rechtswetenschappen.

Andere rechtsgebieden en disciplines

De bundel is het resultaat van het gelijknamige onderzoeksproject Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid. De bijdragen zijn zowel geschreven door de leden van de sectie Bestuursrecht als door onderzoekers die werkzaam zijn bij de zusterfaculteiten en in de rechtspraktijk. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het onderzoeksobject ook vanuit andere rechtsgebieden en disciplines is belicht. De bundel werd uitgegeven door Wolters Kluwer en op vrijdag 18 november 2022 gepresenteerd tijdens een symposium.

Lees de inleiding van de bundel 'Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid. Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg', geschreven door Bahija Aarrass, Karianne Albers en Rolf Ortlep (red.)

Boekomslag Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid