null Regiodagen Cultuurwetenschappen 2020: Performance & publiek

CW_Regiodagen_2020_16975_head_large.jpg
Samenleving
Regiodagen Cultuurwetenschappen 2020: Performance & publiek
Bij het thema 'performance' denken veel mensen al snel aan de podiumkunsten, zoals theater, dans en muziek (concerten, opera, musicals, etc.). Deze kunstvormen leveren geen tastbaar, twee- of driedimensionaal product op, maar bestaan in de eerste plaats als uitvoeringspraktijk. Een praktijk die eenmalig is en contextafhankelijk en waarbij de ervaring van het publiek een grote rol speelt.

Door de toenemende aandacht voor verschillende vormen van performance verschuift de cultuurwetenschappelijke blik van het culturele eindproduct (een dichtbundel, beeldend kunstwerk, herinneringsplaats) naar het 'uitvoeren' of 'opvoeren' van cultuur of zelfs van identiteit. Welke inzichten levert het onderzoek naar cultuur als performance op en wat leert het ons over de ervaring van cultuur door een bepaald publiek?

Regiodagen 2020

Deze vragen staan centraal tijdens de aankomende regiodagen Cultuurwetenschappen in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Docenten laten vanuit de verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines zien hoe performance kan worden onderzocht. Daarnaast vertellen recent afgestudeerden over hun ervaringen met het schrijven van een bachelor- of masterscriptie. In Utrecht en Eindhoven wordt het publiek getrakteerd op een performance door dichter en beeldend kunstenaar Lies Van Gasse.

Korte biografie Lies Van Gasse

Lies Van Gasse (1983), is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze schreef de bundels 'Hetzelfde gedicht steeds weer', 'Brak de waterdrager' en 'Wenteling'. Met 'Brak de waterdrager' won ze de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen voor poëzie, met 'Wenteling' werd ze genomineerd voor de Pernathprijs. In 2016 werd ze opgenomen in het internationale poëzienetwerk Versopolis. Ze nam de laatste jaren ook los van dit project deel aan nationale en internationale poëziefestivals. In 2017 publiceerde ze de bundel 'Wassende stad', waarmee ze festivaldichter werd op het prestigieuze Poetry International festival.

Van Gasse profileert zich ook met mengvormen van poëzie en beeld. Zo verraste ze met de graphic poems 'Sylvia', 'Waterdicht', 'Exodus' en 'Zand op een Zeebed'. Met Annemarie Estor zette ze tussen 2009 en 2013 het multimediale poëzieproject 'Hauser' op poten. Samen met Peter Theunynck maakte ze de grafische biografie 'Nel', een zot geweld, over Rik Wouters en 'Oma is kwijt', een jeugdboek over dementie. Haar meest recente wapenfeit is 'Een held', waarin ze op een speelse manier het oeroude verhaal van Gawein en de Groene Ridder hervertelt in woord en beeld, in een voorleesboek voor jong en oud. Van Gasses werk valt op door de haast natuurlijke brug tussen tekst en beeld, die op fascinerende wijze gemixt worden. In 2016 werd ze daarvoor bekroond met de Dirk Martensprijs.

Bekijk de portfolio van Lies van Gasse.

De regiodagen zijn zowel voor bachelor- en masterstudenten cultuurwetenschappen, als voor belangstellenden. In Zwolle geeft Vincent Robijn, directeur van het Historisch Centrum Overijssel, een keynote lezing over nieuwe manieren om erfgoed te presenteren.

Lies van Gasse

Praktische informatie

Plaatsen en data:

  •  7 maart: Studiecentrum Utrecht
  • 13 maart: Studiecentrum Eindhoven
  • 21 maart: Studiecentrum Zwolle
  • Deelname kost € 22,50 (inclusief koffie/thee, lunch en borrel)

U kunt zich voor één van de drie regiodagen aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Bekijk ook alvast de abstracts van de lezingen.

Programma regiodag West, 7 maart (studiecentrum Utrecht)

Organisatie en dagvoorzitter: Marieke Borren, filosofie

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

10:30 - 11:00 Inloop met koffie en thee  
11:00 - 11:15 Welkom door de dagvoorzitter  
11:15 - 12:15 Eerste ronde parallelle lezingen door stafmedewerkers CW • Nathalie Zonnenberg (kunst): 'Disneyficatie in de hedendaagse museale praktijk? De remake van de tentoonstelling When Attitudes Become Form in Venetië'
• Jan Oosterholt (literatuur): 'Hollywood avant la lettre: het 19e-eeuwse melodrama'
12:15 - 13:00 Lunchpauze  
13:00 - 14:00 Tweede ronde parallelle lezingen • Tom Giesbers (filosofie): ‘Alles is kleding: over (morele) illusies en bedrog in het kantianisme’
• Nele Beyens (geschiedenis): 'Els Borst en haar persona van vakminister'
14:00 - 14:45 Ronde parallelle lezingen door alumni over het scriptieproces • Wilma de Groot (bachelor, filosofie)
• Tanny van der Wolf (master, kunst)
14:45 - 15:00 Theepauze  
15:00 - 16:30 Plenair Performance door Lies Van Gasse (+ gesprek met het publiek)
16:30 - 17:00 Borrel  

Programma regiodag Zuid, 13 maart (studiecentrum Eindhoven)

Organisatie en dagvoorzitter: Herman Simissen, filosofie en geschiedenis

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

10:30 - 11:00 Inloop met koffie en thee  
11:00 - 11:15 Welkom door de dagvoorzitter  
11:15 - 12:45 Plenair Performance door Lies Van Gasse (+ gesprek met het publiek)
12:45 - 13:30 Lunchpauze  
13:30 - 14:30 Eerste ronde parallelle lezingen door stafmedewerkers CW • Evelien van Nieuwenhoven (literatuur): 'Toekomsttheater bij DWDD: schijnvertoning van het Nederlandse privacydebat'
• Nele Beyens (geschiedenis): 'Els Borst en haar persona van vakminister'
14:30 - 15:30 Tweede ronde parallelle lezingen • Jan Oosterholt (literatuur): 'Hollywood avant la lettre: het 19e-eeuwse melodrama'
• Herman Simissen (geschiedenis en filosofie): 'Zoeken naar de ideale 'Christus': Ralph Vaughan-Williams als dirigent van de Matthäus-Passion'
15:30 - 15:45 Theepauze  
15:45 - 16:30 Alumnisessie • Petri van Kleef (bachelor, literatuur)
• Jan Verheugt (master, kunst)
16:30 - 17:00 Borrel  

Programma regiodag Noord, 21 maart (studiecentrum Zwolle)

Organisatie en dagvoorzitter: Frank Inklaar, geschiedenis

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

10:30 - 11:00 Inloop met koffie en thee  
11:00 - 11:15 Welkom door de dagvoorzitter  
11:15 - 12:45 Plenair Keynote lezing door Vincent Robijn, directeur Historisch Centrum Overijssel (+ gesprek met het publiek)
12:45 - 13:30 Lunchpauze  
13:30 - 14:30 Eerste ronde parallelle lezingen door stafmedewerkers CW • Herman Simissen (geschiedenis en filosofie): 'Zoeken naar de ideale 'Christus': Ralph Vaughan Williams als dirigent van de Matthäus-Passion'
• Jan Oosterholt (literatuur): 'Hollywood avant la lettre: het 19e-eeuwse melodrama'
14:30 - 15:30 Tweede ronde parallelle lezingen • Tom Giesbers (filosofie): 'Alles is kleding: over (morele) illusies en bedrog in het kantianisme'
• Frank Inklaar (geschiedenis): 'Historisch spektakel: nagespeelde geschiedenis als belevenis voor een breed publiek'
15:30 - 15:45 Theepauze  
15:45 - 16:30 Ronde parallelle lezingen door alumni over het scriptieproces • Julian Wolterink (master, geschiedenis) • Volgt nog
16:30 - 17:00 Borrel