null Materieel strafrecht

Materieel strafrecht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0702
  • 5 EC


Inhoud

De cursus behandelt het materiële strafrecht; het geheel van regels dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke sancties opgelegd kunnen worden. Een breed scala aan onderwerpen die in strafzaken vragen oproepen zal aan bod komen. Denk hierbij aan onderwerpen als de algemene strafbaarheidsvoorwaarden, de objectieve en subjectieve bestanddelen, causaliteit, deelneming, strafbare poging en voorbereiding en de strafuitsluitingsgronden. Aan de hand van de wet en de interpretatie hiervan door de Hoge Raad zullen de diverse leerstukken behandeld worden. Wat is opzettelijk handelen precies? Ben je ook strafbaar als je iemand per ongeluk doodt? Hoever gaat de strafrechtelijke aansprakelijkheid? Stel dat een automobilist iemand aanrijdt, waarna het slachtoffer tijdens de spoedoperatie overlijdt door een medische fout. Valt de bestuurder dat strafrechtelijk te verwijten?

De antwoorden op deze (en andere) vragen vindt u in de wet, maar vooral ook in uitspraken van de Hoge Raad. Deze cursus besteedt daar uiteraard aandacht aan, maar gaat ook in op afwijkende meningen. Daarmee krijgt u een compleet beeld van de opvattingen binnen dit rechtsgebied.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van het strafrecht.

Begeleidingsvorm

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen. Daarnaast wordt er vóór ieder tentamen een tentamentraining aangeboden.

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

25-04-2023 19:00, 28-08-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit online cursusmateriaal en de volgende twee tekstboeken:
- J. de Hullu, Materieel strafrecht. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave);
- F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv (bewerkt door F.J. Bleichrodt, J.H.J Verbaan & R.J. Verbeek). Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

U dient zelf in het bezit te zijn van de meest recente wettenbundel Verzameling Nederlandse Wetgeving van uitgeverij Sdu of de Collegebundel van uitgeverij Wolters Kluwer.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en docenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.