null Sergey Vasiliev benoemd tot hoogleraar Internationaal recht

RW_Benoeming_Sergey_Vasiliev_16287_head_large.jpg

Sergey Vasiliev benoemd tot hoogleraar Internationaal recht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Sergey Vasiliev benoemd tot hoogleraar Internationaal recht (International Law) bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 juni 2024.

Leerstoel Internationaal recht

De leerstoel maakt deel uit van de vakgroep Publiekrecht, sectie internationaal & Europees recht. Als leerstoelhouder zal Vasiliev inhoudelijk leidinggeven aan internationaalrechtelijk onderwijs van de sectie. Vanuit zijn expertise in het internationaal (institutioneel en straf) recht zal hij bijdragen aan het onderzoek binnen zowel de faculteit Rechtswetenschappen als het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de Open Universiteit.

Discipline in/van crisis en international rule of law

De kernbeginselen van de internationale rechtsorde en het gezag van multilaterale instellingen staan onder druk. Grootschalige gewapende conflicten die worden gekenmerkt door massale schendingen van het internationaal oorlogsrecht, strafrecht en mensenrechten in onder andere Oekraïne en Israël/Palestina doen vragen rijzen over de uitvoerbaarheid, effectiviteit en gelijke toepassing van het internationaal recht. De onevenwichtigheden in de rechtshandhaving ondermijnen verder haar legitimiteit en wekken cynisme. In zijn onderzoek buigt Vasiliev zich over de rechtsstatelijke problematiek van het internationaal recht en de internationale rechtsspraak. Hoe worden deze het best ingezet om zo internationale crisissen op te lossen en hoe kan het respect voor internationaal recht worden verstevigd?

Goed beheer van de internationale rechtspraak

Één onderzoeksthema - international judicial governance - richt zich op de rechtsstatelijke en grondwettelijke aspecten van internationale rechtspraak, specifiek gerelateerd aan hoe staten en internationale organisaties de internationale gerechtshoven en tribunalen beheren. Er is sprake van verstrengelde belangen van staten als zowel de mandaatgevers en beheerders van internationale gerechtshoven als de geadresseerden van hun uitspraken. 'De onafhankelijkheid van internationale tribunalen moet worden gewaarborgd door staten en moederorganisaties als onderdeel van alle bestuursprocessen. Het is van groot belang voor de effectiviteit en legitimiteit van de internationale rechtsspraak', aldus Vasiliev.

Over Sergey Vasiliev

Dr. mr. Sergey Vasiliev (1981) werkte tot zijn benoeming aan de Open Universiteit als universitair hoofddocent internationaal, rechtsvergelijkend en Europees strafrecht binnen de sectie Strafrecht van de Universiteit van Amsterdam. Hij was (stichtend) directeur van het onderzoekscentrum Amsterdam Center for Criminal Justice en academisch directeur van de LL.M International Criminal Law (twee tracks: Joint Program met Columbia Law School, New York en International and Transnational Criminal Law).

Voordat hij in februari 2019 in dienst trad bij de UvA, werkte hij vanaf 2016 als universitair docent internationaal publiekrecht bij het Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden en als postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (2012-2015). Hij promoveerde in 2014 cum laude aan de UvA met het proefschrift: 'International Criminal Trials: A Normative Theory' en behaalde cum laude een LL.M in International, European and Comparative Law aan Maastricht University (2005). Hij heeft veelvuldig gepubliceerd en is onder andere coauteur van een toonaangevend handboek internationaal strafrecht (5e druk, Cambridge University Press 2024).

Vasiliev gaat regelmatig in gesprek met de media over actualiteiten in de internationale rechtspraak en adviseert burgerorganisaties over de vervolging en berechting van internationale misdrijven.