null Snel en eenvoudig leergames maken en afspelen

OW_Leergames_AadSlootmaker_14932_head_large.jpg
Leren
Snel en eenvoudig leergames maken en afspelen
Leergames kunnen de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs verbeteren. Vooral bij het verwerven en oefenen van professionele vaardigheden kunnen ze een belangrijke rol spelen. Maar games ontwikkelen en uitleveren vraagt tijd en kennis van programmeren. Hoe maak je als docent een game als je niet kunt programmeren? Promovendus Aad Slootmaker ontwierp en testte een platform voor het snel en eenvoudig invoeren, uitleveren, spelen én monitoren van leergames. Op vrijdag 14 september 2018 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

Scenariogebaseerde games

Een speciaal type leergames zijn scenariogebaseerde games: het scenario beschrijft een interactief verhaal waarin studenten opdrachten uitvoeren in een omgeving die lijkt op de beroepspraktijk. Het doel is dat ze daarbij professionele competenties ontwikkelen. In zo’n scenario krijgt een student meestal een relatief vage opdracht voorgelegd, zoals ze die in de praktijk ook vaak zullen tegenkomen. De student moet die opdracht uitvoeren en maakt daarbij keuzes. Hij ervaart de consequenties van zijn keuzes, krijgt feedback en wordt gestimuleerd om te reflecteren op wat er gebeurt. Maar hoe zet je zo’n scenario om in een game als je niet kunt programmeren? Is het mogelijk om een platform te ontwikkelen waarmee docenten en domeinexperts zonder te programmeren toch zelf snel en makkelijk dit soort games kunnen maken en aan hun studenten kunnen aanbieden? Dat was de uitgangsvraag voor het onderzoek van Aad Slootmaker.

EMERGO

Slootmaker ontwikkelde samen met een team van het Welten-instituut een platform dat het invoeren, uitleveren, spelen én monitoren van serious games integreert. Het platform, EMERGO (Efficiënte Methodiek voor ERvaringsGericht Onderwijs), moest generiek zijn, dus voor allerlei domeinen inzetbaar. Het moest snelle en flexibele ontwikkeling en uitlevering van games mogelijk maken. En het moest duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn. Het platform bevat een set aan veel voorkomende gamecomponenten, waardoor het binnen verschillende opleidingen en voor games met verschillende leerdoelen gebruikt kan worden. De ideeën voor die componenten kwamen deels vanuit de ontwikkelteams. Met de preview optie konden de ontwikkelaars steeds zien en testen hoe de game er voor studenten uit komt te zien.

Gebruikservaringen

Verschillende online universiteiten hebben het platform getest: met één en dezelfde auteursomgeving hebben zij 26 games voor zes verschillende inhoudsdomeinen ontwikkeld. Al die games konden via één online afspeelomgeving snel en eenvoudig uitgeleverd worden, eventueel in de eigen specifiek lay-out van de opleiding of onderwijsinstelling. Studenten konden bij problemen eenvoudig en snel geholpen worden. Het platform is ook duurzaam gebleken: het is jarenlang gebruikt om tientallen games te ontwikkelen voor duizenden studenten. Het aantal componenten dat docenten kunnen gebruiken is gestegen van 12 tot 30 en de eerst ontwikkelde games worden nog steeds gebruikt. Het doel om snelle en flexibele game-ontwikkeling te faciliteren werd ook bereikt: het ontwikkelen van games gaat drie tot vier keer zo snel (25 tot 30 uur in plaats van ongeveer 100 uur om één uur studietijd te ontwikkelen). Dat komt mede door het werken met componenten en door het feit dat eerder gemaakte inhoud hergebruikt kan worden.

Aandachtspunten en richtlijnen

Het doel om docenten en domeinexperts makkelijk dit soort games te laten maken is niet volledig bereikt. Het gamescript kan worden ingevoerd zonder te programmeren, maar dit bleek vaak toch nog te complex. Gamescript regelt namelijk de verandering van de game gedurende de tijd en dat is toch moeilijk te overzien. Slootmaker formuleert dan ook een aantal richtlijnen die enerzijds focussen op de gebruiksvriendelijkheid van de auteursomgeving en anderzijds op de gebruiksvriendelijkheid van de afspeelomgevingen. De uiteindelijke conclusie is echter dat het goed mogelijk om een platform te bouwen waarmee je zonder programmeerervaring games kunt ontwikkelen en uitleveren, concludeert Slootmaker.

Aad Slootmaker (Rotterdam, 1958) verdedigt zijn proefschrift getiteld EMERGO: a generic platform for authoring and playing scenario-based serious games op vrijdag 14 september 2018 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotor is prof. dr. Rob Koper, co-promotor is dr. Hans Hummel.

Aad Slootmakers

Aad Slootmakers