null Sociale media als wapen tegen eenzaamheid van ouderen in steden?

PSY_EenzaamheidOuderenStad_17529_head_large.jpg
Gezondheid
Sociale media als wapen tegen eenzaamheid van ouderen in steden?
Sociale media, zoals buurt-whatsapp en wijkgroepen op facebook, lijken een veelbelovend middel om eenzaamheid van ouderen te doorbreken. Maar zijn ouderen klaar voor het gebruik van dit soort technologieën? En wat is het effect op hun gevoel van (on)veiligheid? Hoe kun je die media dan het beste inzetten? De drie faculteiten van de Open Universiteit zijn een gezamenlijk onderzoeksproject gestart dat hier een antwoord op moet geven.

Eenzaamheid en onveiligheid

25% van de 55-plussers voelt zich eenzaam en een kwart van hen is extreem eenzaam. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Daarbij speelt mee dat ouderen langer zelfstandig wonen en vaak achterblijven zonder kinderen in de buurt. Sociale media kunnen mogelijk een oplossing bieden, maar ouderen zijn minder digitaal vaardig. Ook is onduidelijk wat het effect van het gebruik van sociale media is op hun gevoel van veiligheid. Bekend is wel dat ouderen zich onveiliger voelen op internet. Het onderzoek van de Open Universiteit richt zich op de samenhang tussen het gebruik van (lokale) sociale media door ouderen in de stad en het gevoel van veiligheid, welzijn en eenzaamheid.

Sociale media effectief inzetten

In het onderzoek komen twee verschillende invalshoeken samen: technology affordance en technology acceptance. Vanuit het perspectief van technology affordance (de expertise van de faculteit Management, Science & Technology (MST)) wordt gekeken naar de mogelijkheden die sociale media bieden voor ouderen met hun specifieke eigenschappen en doelen in hun specifieke context. Vanuit het perspectief van technology acceptance (de expertise van de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW)) gaat het om de manier waarop de ouderen kijken naar het technologiegebruik: welke voor- en nadelen zijn er, kan ik het wel, wat zullen ze denken, durf ik dat wel, etc. De verwachte opbrengst van dit project is dat het inzicht geeft in hoe sociale media effectief kunnen worden ingezet om eenzaamheid en gevoel van onveiligheid van ouderen in de stad te verminderen. Oftewel hoe technologie kan bijdragen tot de realisatie van ‘de veilige stad’.

De veilige stad

Dit project 'Ervaren veiligheid van ouderen in de stad en de rol van digitale media' maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma De veilige stad. Onderzoeker op het project is Inge Knippenberg, zij wordt begeleidt door onderzoekers namens PenOW: prof. dr. Lilian Lechner, prof. dr. Catherine Bolman en dr. Denise Peels, namens MST: dr. Montserrat Prats López en prof. dr. Remko Helms, en namens de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR): prof. dr. Emile Kolthoff en dr. Imke Smulders. Ook de gemeente Heerlen wordt betrokken bij het project. De eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.