null Steeds meer inzicht in effectiviteit van iSelf

OW_AfscheidKirschner_13415_head_large.jpg
Leren
Steeds meer inzicht in effectiviteit van iSelf
iSelf is een methode die leraren basisonderwijs (vanaf nu leerkrachten) coacht en begeleidt bij het bevorderen van zelfgestuurd leren van leerlingen. iSelf is ontwikkeld door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion, de Open Universiteit en negen vernieuwingsscholen. Twee masterstudenten van de OU, Conny Senders en Daniel Fermont, onderzochten de toepassing van iSelf in de praktijk. Hogeschool Saxion heeft hun masterscripties op haar website gepubliceerd.

Zelfgestuurd leren op vernieuwingsscholen

De masterstudenten werden begeleid door OU-onderzoeker Emmy Vrieling, die zelfgestuurd leren als een van haar onderzoeksgebieden heeft. Senders keek naar de invloed van de iSelf-aanpak op de vaardigheden van leerkrachten die zich bezighouden met zelfgestuurd leren. Haar onderzoek werd uitgevoerd onder 50 leerkrachten op 16 vernieuwingsscholen in Nederland. Senders concludeert dat een langere implementatiefase en begeleiding van de leerkrachten kan leiden tot betere resultaten. Een stimulerende leeromgeving creëren vergt tijd. Het aanstellen van een iSelf coach die jaarlijks coaching gesprekken voert, zou volgens Senders een positieve bijdrage hieraan leveren.

Synergieschool als casus

Fermont onderzocht de iSelf aanpak op de Synergieschool in Roermond. Deze basisschool startte in 2019 met de iSelf methode. Fermont liet voorafgaand aan de implementatie van iSelf en aansluitend 65 leerlingen en 5 leerkrachten vragenlijsten invullen. De leerkrachten moesten aanvullend zichzelf observeren en beoordelen door middel van videomateriaal. Hij zag dat zowel leerkrachten als leerlingen door de iSelf aanpak meer mogelijkheden voor zelfsturend leren ervaren.

iSelf voor leraren

Emmy Vrieling schreef samen met Patrick Sins (Saxion en Thomas More Hogeschool) en Eric Besselink (Iselinge Hogeschool) een bijdrage over de didactiek van iSelf, de wijze waarop iSelf invulling krijgt in lesvoorbereiding- en uitvoering en de resultaten van deze aanpak. De bijdrage werd gepubliceerd in de kennisbasis voor lerarenopleiders, uitgegeven in maart 2019 door Velon, de Vereniging Lerarenopleiders Nederland.

Bekijk de scripties: