null Worden successen op de werkvloer genoeg gevierd?

MW_TinkaVanVuuren_SuccessenWerkvloer_18790_head_large.jpg

Worden successen op de werkvloer genoeg gevierd?

Je hebt net een nieuwe klant binnengehaald, het team heeft een belangrijk project afgerond (binnen de deadline!) of je ziet geweldige kwartaalcijfers in je administratie verschijnen. Feest! Of haalt de dagelijkse gang van zaken de blijdschap al snel weer in? Successen op de werkvloer mogen veel vaker gevierd worden, stelt bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren. We zijn meestal té gefocust op wat er allemaal niet goed gaat. 'Vier je successen en spreek je waardering naar elkaar uit, daar wordt iedereen beter van.'

'Het vieren van successen op de werkvloer is een vorm van complimenten geven,” legt Tinka uit. “We vinden het vaak vanzelfsprekend als alles goed gaat in ons werk en zijn daarom meer geneigd om op de fouten te letten. Terwijl het net zo belangrijk is om de sterke kanten van iemand te kunnen benoemen en een compliment te geven. Het stimulerende effect van een compliment werkt namelijk langer door dan het effect van kritiek.' 

Te weinig complimenten

'Zeker op de werkvloer krijg je veel eerder kritiek te horen dan een compliment. Complimenten zijn echter zowel voor de ontvanger als de gever erg belangrijk,' zegt Tinka. Waarom die zo belangrijk zijn? 'Dat kun je goed uitleggen aan de hand van de zelfdeterminatietheorie. Deze beschrijft drie belangrijke basisbehoeften. Als mens heb je behoefte aan verbinding met de ander in je werk. Je streeft naar autonomie, de ruimte om zelf te kiezen wat je doet. En daarnaast wil je ook het gevoel hebben dat je competent bent in je werk, dat je je werk goed kan. Het ontvangen van een compliment komt tegemoet aan die basisbehoefte, je wordt bevestigd in je competenties wanneer iemand je vertelt dat je het goed doet.'

Psychologisch kapitaal

Ook de theorie van Luthans, Luthans & Luthans over het psychologisch kapitaal biedt een waardevol inzicht. 'Volgens deze theorie beschikken mensen over vier belangrijke psychologische hulpbronnen om goed te functioneren: ze geloven in hun eigen kunnen, zijn positief en optimistisch, ze zijn veerkrachtig en daarnaast ook hoopvol,' legt Tinka uit. Het geven van complimenten en het vieren van successen versterkt diverse van die hulpbronnen. 'Het geloof in eigen kunnen neemt toe bij de ontvanger van het compliment. En ook de gever heeft er baat bij: het geven van een compliment helpt om positief naar dingen te kijken. Het vieren van een succes is voor iedereen goed. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden: complimenten helpen daarbij.'

Het effect van een compliment

'Mensen worden blij van complimenten, van alleen kritiek geven wordt niemand happy.' Regelmatig complimenten geven zorgt voor meer positieve gevoelens én productiviteit op de werkvloer. Belangrijk is echter wel dat je het juiste compliment geeft. 'Je moet menen wat je zegt. Wanneer je een concreet en specifiek compliment over gedrag geeft, bijvoorbeeld: "Ik vind dat je deze klant vanochtend heel goed te woord hebt gestaan over onze online diensten," dan komt het compliment veel beter aan bij de ontvanger. Een compliment moet gemeend zijn, vleierij valt vaak niet goed. Dan gaan mensen denken dat er een bepaalde strategie achter zit, of dat je iets wilt van diegene.' Regelmatig complimenten geven heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim van een organisatie. En medewerkers die complimenten krijgen functioneren ook beter. 'Zelfs wanneer iemand niet goed functioneert kun je door complimenten te geven het functioneren verbeteren. Door de sterke kanten van mensen te benoemen en je te richten op wat wél goed gaat voelt iemand zich beter in zijn vel en gaat beter zijn best doen. Wanneer je versterkt wat goed is, dan gaat de rest vanzelf ook beter.'

Succes vier je samen

Het vieren van successen in je werk geeft meer werkplezier. Je staat dan bewust stil bij goede prestaties. Elkaar een compliment geven voor wat er goed gaat zorgt voor meer positiviteit en geloof in eigen kunnen. Het vormt de basis voor volgende successen, motiveert en stimuleert persoonlijke groei. Heeft het vieren van successen ook een positieve invloed op het team als geheel? 'Dat is interessant om eens te onderzoeken. Gaan teamleden beter functioneren als ze regelmatig een compliment krijgen? Ontstaat er bijvoorbeeld minder ziekteverzuim of creatiever gedrag?'