null Symposium: 'De cultureel gecorrigeerde markteconomie van de EU' op 4 februari 2022

RW_Leerstoel_Schoenmaekers_head_large.jpg
Symposium: 'De cultureel gecorrigeerde markteconomie van de EU' op 4 februari 2022
Welke nieuwe juridische inzichten kunnen we halen uit de wijze waarop cultuur en markteconomie met elkaar verweven zijn? En houdt de EU voldoende rekening met cultuur bij het uitzetten van economisch beleid? Deze vragen staan centraal tijdens het online symposium 'The EU Culturally Corrected Market Economy' dat plaatsvindt op 4 februari 2022. Aansluitend volgt de oratie van prof. dr. Sarah Schoenmaekers, bijzonder hoogleraar Europees recht, aan de Open Universiteit.

Wisselwerking cultuur, taal en economie

De wisselwerking tussen cultuur, taal en economie binnen de EU is bijzonder interessant om te bestuderen, vooral in tijden van globalisering en standaardisering. Deze interactie roept immers vele vragen op over de mate waarin er nog ruimte is voor nationaal en regionaal cultuur- en taalbeleid binnen de interne markt, een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd.

Online symposium, Engels gesproken

Tijdens het symposium worden de onderlinge afhankelijkheden, maar ook de mogelijke conflicten en tegenstellingen tussen cultureel beleid en het beleid inzake de interne markt behandeld.
Het belooft een buitengewoon interessante dag te worden aangezien het actuele thema vanuit verschillende perspectieven wordt belicht en diverse thema’s aan bod komen zoals culturele diversiteit, minderheidstalen, de digitale eengemaakte markt en de verdeling van bevoegdheden tussen het nationale en het Europese niveau. Tot de sprekers behoren niet enkel vooraanstaande academici vanuit diverse Europese universiteiten maar ook toonaangevende experten van de Europese instellingen (Commissie en Parlement).

Het symposium duurt van 09.45 uur tot 15.00 uur, heeft Engels als voertaal en is interessant voor academici, juristen en beleidsmakers.

Aansluitend spreekt prof. dr. Schoenmaekers haar inaugurele rede uit. U kunt aan het online symposium deelnemen via Bluejeans.

Programma

09.45 - 09.55 uur Word of Welcome
Prof. dr. Sarah Schoenmaekers, bijzonder hoogleraar Europees recht, Open Universiteit en universitair hoofddocent, Universiteit Maastricht.
09.55 - 10.35 uur 'Legal creativity for Creative Europe - the development of the EU's role in cultural policy'
Keynote Speech door Prof. dr. Bruno de Witte, hoogleraar Europees recht, Universiteit Maastricht; hoogleraar Europees recht, Europees Universitair Instituut Florence
10.35 - 10.55 uur Reflecties en vragen
Moderator: prof. dr. Jan Willem Sap, hoogleraar Europees recht, Open Universiteit; universitair hoofddocent EU-recht, Vrije Universiteit Amsterdam
10.55 - 11.25 uur 'The justification paradigm in EU free movement law'
Prof. dr. Iris Goldner Lang, Jean Monnet hoogleraar Europees recht, Universiteit van Zagreb
11.25 - 11.55 uur 'The protection of regional and minority languages in cultural and economic activities'
Prof. dr. René de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht, Universiteit Maastricht
11.55 - 12.15 uur Reflecties en vragen
Moderatoren: prof. dr. Eleanor Spaventa, hoogleraar Europees recht, Bocconi Universiteit en prof. dr. Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg, Universiteit Maastricht
12.15 - 13.00 uur Pauze
13.00 - 13.30 uur 'The protection of cultural diversity in the digital single market'
Dr. Matthias Zuβner, postdoctoraal onderzoeker, Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht, Wirtschaftsuniversität Wien
13.30 - 14.00 uur 'Culture and the European Parliament'
Sabine Verheyen, voorzitter Commissie cultuur en onderwijs, Europees Parlement
14.00 - 14.30 uur 'Cultural policies: An EU perspective'
Barbara Stacher, senior deskundige, cultuurbeleid, Europese Commissie
14.30 - 14.50 uur Reflecties en vragen
Moderatoren: Prof. dr. Hildegard Schneider, Professor Emeritus Europees recht, Universiteit Maastricht en Aurélie Villanueva, onderzoeker Europees Universitair Instituut, Florence
14.50 - 15.00 uur Afsluiting
Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
16.00 uur Oratie: De positie van cultuur in het recht van de Europese interne markt: Van correctie naar affectie tot essentie? door prof. dr. Sarah Schoenmaekers


Prof. dr. Sarah Schoenmaekers

Prof. dr. Sarah Schoenmaekers is bijzonder hoogleraar Europees recht, meer specifiek op het gebied van de 'cultureel gecorrigeerde markteconomie' aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. Schoenmaekers wil met haar leerstoel een impuls geven aan juridisch onderzoek naar de verhouding tussen cultuur (inclusief taal) en de vrije markt in de Europese rechtsorde. Kijk voor meer informatie over de leerstoel en Sarah Schoenmaekers op de pagina Cultureel gecorrigeerde markteconomie.

De bijzondere leerstoel Europees recht in het bijzonder cultureel gecorrigeerde markteconomie is ingesteld in samenwerking met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV). De leerstoel wordt ondersteund vanuit het met de vereniging verbonden ANV-Tijmen Knecht-Fonds.