null Terugkijken online colleges over online lesgeven

ALG_TweedeSessie_Colleges_12155_head_large.jpg
Leren
Terugkijken online colleges over online lesgeven
De afgelopen weken heeft de Open Universiteit in een reeks gratis online interactieve colleges haar expertise in online lesgeven gedeeld met collega-onderwijsprofessionals. De opnames van deze colleges zijn beschikbaar op de website Digitale didactiek.

De colleges

Op de website Digitale didactiek vind je, naast veel informatie over online lesgeven, de opnames van de volgende acht colleges:
•    Online summatief toetsen
•    Efficiënt, effectief en plezierig online studeren
•    Online leren en multimedia
•    Online formatief toetsen en feedback
•    Hoe motiveer je studenten op afstand
•    Begeleiden in online omgevingen
•    Digitaal lesmateriaal maken
•    Activerend online onderwijs

LinkedIn pagina

Vorige week is ook een speciale LinkedIn pagina geopend, gewijd aan Digitale didactiek. De groep wil richtlijnen, handreikingen en aanwijzingen delen voor het ontwikkelen, inrichten en begeleiden van onderwijs in een online leeromgeving. Alle onderwijsprofessionals die behoefte hebben aan informatie-uitwisseling met branchegenoten, kunnen lid worden van en bijdragen aan deze groep.