null Thema van de landelijke dag cultuurwetenschappen: De veilige stad

CW_VeiligeStad_head_large.jpg
Thema van de landelijke dag cultuurwetenschappen: De veilige stad
In 2011 vond, niet eens algemeen opgemerkt, een ingrijpende omslag in de wereldgeschiedenis plaats. Sinds dat jaar woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad – en dat percentage stijgt nog steeds. Het cluster cultuurwetenschappen nodigt u uit om op zaterdag 12 oktober 2019 de landelijke dag cultuurwetenschappen bij te wonen en u verder te verdiepen in het ideale beeld van een veilige stad. De dag wordt georganiseerd in het Grotiusgebouw van de Juridische faculteit van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ontmoetingsdag

Traditiegetrouw organiseert het cluster Cultuurwetenschappen van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen aan het begin van het academisch jaar een landelijke studiedag – tevens bedoeld als ontmoetingsdag – voor al zijn studenten en medewerkers. Bent u geen student maar wel geïnteresseerd om deze dag bij te wonen? U bent van harte uitgenodigd.

Behoefte aan veiligheid

Van de 315 miljoen Amerikanen wonen er 245 miljoen in een stad. Maar niet alleen in de Westerse wereld, ook in de Derde Wereld vestigen meer en meer mensen zich in steden. De aantrekkingskracht van steden schuilt bijvoorbeeld in grotere kansen op werk en inkomen, een betere gezondheidszorg, meer en betere voorzieningen als scholen, musea en andere culturele instellingen. Toch hebben steden geen onverdeeld positieve reputatie. Het leven in een grote stad zou minder gezond zijn, de misdaadcijfers in grote steden zouden hoger zijn, terwijl de armoede in sloppenwijken en getto’s die onvermijdelijk bij grote steden schijnen te horen vaak schrijnend is. Dit terwijl – in een wereld waarin terrorisme, klimaatverandering en een groeiende kloof tussen arm en rijk leiden tot toenemende gevoelens van onzekerheid onder de bevolking – de behoefte aan veiligheid alleen maar sterker lijkt te worden. Veel plaatsen in Nederland noemen de veiligheid binnen hun gemeentegrenzen dan ook een van de speerpunten van hun beleid.

Zo komen we tot het onderwerp van de Landelijke Dag Cultuurwetenschappen 2019: de veilige stad. Welk ideaal van een veilige stad bestond er in het verleden? En in het heden? Hoe werd en wordt de (on)veilige stad verbeeld in kunst en literatuur? Hoe bereidde een stad zich voor op de dreiging van een natuurramp, bijvoorbeeld een rivieroverstroming? Hoe ging en gaat men om met criminaliteit in steden? Wat werd en wordt er gedaan om de overlast van drugsgebruik en –handel te beperken? Hoe was en is de omgang met ‘verwarde mensen’? Welk beleid werd en wordt er gevoerd om de gevaren van industriële vervuiling tegen te gaan?

Programma 12 oktober 2019

Langs verschillende disciplinaire en thematische invalshoeken wordt de veilige stad benaderd. Tijdens het ochtendprogramma wordt een breed palet aan lezingen en werkcolleges rondom dit thema aangeboden door stafleden van het cluster Cultuurwetenschappen en dit jaar bovendien ook enkele stafleden van het cluster Rechten.

’s Middags verzorgt prof. dr. Gemma Blok een lezing over het thema ‘Openbare dronkenschap en veiligheid in de stad’. Hoe werd omgegaan met openbare dronkenschap? Welke maatregelen werden daartegen genomen? En wiens veiligheid stond in beleid voorop? De familie, de burger, of de drinker?

  • 10.15 - 11.00 uur - Ontvangst
  • 11.00 - 11.15 uur - Opening
  • 11.20 - 12.10 uur - Eerste ronde lezingen / workshops
  • 12.20 - 13.15 uur - Lunch
  • 13.20 - 14.10 uur - Tweede ronde lezingen / workshops
  • 14.10 - 14.30 uur - koffie/theepauze, transfer naar collegezaal
  • 14.45 - 15.45 uur - Lezing prof. dr. Gemma Blok
  • 15.45 uur - Afsluiting

Inhoud van de lezingen en workshops.

Locatie

Grotiusgebouw, Radboud Universiteit, Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen, campusplattegrond.

Deelname en inschrijving

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Gemma Blok

Gemma Blok studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte aan het Trimbos-instituut voor Geestelijke Gezondheid en Verslavingszorg in Utrecht. Zij heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de psychiatrie en verslavingszorg. Hiernaast legt zij zich toe op de cultuurgeschiedenis van het Interbellum. In 2003 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie Baas in eigen brein. 'Antipsychiatrie' in Nederland, 1965-1985. In 2011 publiceerde een onderzoek naar de Nederlandse verslavingszorg in de twintigste eeuw, getiteld Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland. Gemma Blok doceerde eerder aan de Universiteit van Amsterdam, en is sinds 1 augustus 2017 hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit.