null Theo Bastiaens benoemd tot rector magnificus Open Universiteit

CvB_TheoBastiaens_head_large.jpg
Theo Bastiaens benoemd tot rector magnificus Open Universiteit
Prof. dr. Theo Bastiaens is door de Raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd tot rector magnificus van de Open Universiteit. Hij volgt per 1 januari 2019 prof. mr. Anja Oskamp op die na acht jaar rectoraat terugtreedt. Bastiaens is nu vice-president van de FernUniversität in Hagen (Duitsland), en vanaf 1998 verbonden aan de Open Universiteit, sinds 2006 als (deeltijd-)hoogleraar onderwijstechnologie. Het College van bestuur van de Open Universiteit bestaat uit twee leden: de voorzitter, Arent van der Feltz, en de rector magnifcus.

Prof. dr. Theo J. Bastiaens (Heerlen, 1968) studeerde na de pabo in Heerlen Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente op ‘Working and Learning with Electronic Performance Support Systems’. Als universitair docent maakte hij in 1998 de overstap van Twente naar de Open Universiteit. Hij werd in 2002 universitair hoofddocent en vanaf 2006 bekleedde hij in deeltijd de leerstoel Didactiek van nieuwe media. Sinds 2006 is Bastiaens ook aan de FernUniversität in Hagen verbonden als hoogleraar Mediendidaktik. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geleverd op het terrein van online leren.
Van 2006 tot 2010 was hij bij de FernUniversität directeur van het Institute of Educational Science and Media Research en vervolgens van 2010 tot 2012 decaan van de faculteit van Cultuur- en Sociale Wetenschappen. Sinds maart 2016 is Bastiaens als vice-president voor digitalisering en internationalisering lid van het College van bestuur van de FernUniversität.

Verder is Theo Bastiaens onder meer lid van de supervisory board van de European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), hoofdredacteur van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Open Education Studies en lid van de wetenschappelijke redactieraad van tijdschriften als Computers in Human Behavior, Studies in Educational Evaluation en E-learning and Education (E-LEED). Hij is ook voorzitter van het executive committee van de internationale conferentie Ed-Media.

Prof. dr. Theo Bastiaens

Prof. dr. Theo Bastiaens