null Tweede Symposium Leren en Innovatie in Veerkrachtige Systemen herhaalt het succes van het eerste

LIRS_head_large.jpg
Digital Learning
Tweede Symposium Leren en Innovatie in Veerkrachtige Systemen herhaalt het succes van het eerste
Eind oktober 2019 organiseerde de faculteit Management Science and Technology de tweede editie van het internationale symposium Leren en Innovatie in Veerkrachtige Systemen (LIRS). De tweede editie herhaalde het succes van het eerste symposium dat in 2017 werd georganiseerd en trok meer dan honderd deelnemers uit heel Europa en daarbuiten.

De conferentie bood een podium voor het bespreken van multidisciplinair onderzoek gericht op een breed scala aan onderwerpen zoals leren, innovatie en veerkracht in organisatorische duurzaamheid, institutionele innovatie, toeleveringsketens, sociol-ecologische systemen, onderwijs, maatschappelijke uitdagingen en circulaire economie.

Key note sprekers engageren publiek

De vier uitgenodigde keynote speakers betrokken het publiek bij debatten over uiteenlopende onderwerpen. Jan Jonker deelde zijn visie op 'veerkracht' en stelde dat een veerkrachtig systeem altijd in transitie moet zijn. Mark Reed besprak publiek-private samenwerking voor veerkrachtige agro-ecosystemen, waarbij hij liet zien hoe onderzoek kan bijdragen aan het bouwen van complexe business cases voor ecosysteem behoud. Wil van der Aalst deelde zijn werk op het gebied van process mining en gaf tal van voorbeelden van hoe dit onderzoeksveld, gelegen tussen datamining en procesmodellering, kan bijdragen aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. Roman Beck schetste het (gebrek aan) Europees initiatief bij het opzetten van een block chain backbone, schetste de mogelijkheden van een dergelijk systeem en waarschuwde voor de vooruitgang die China hiermee al heeft geboekt.

Plenaire discussie richt zich op multidisciplinair onderzoek

De plenaire discussie in de slotzitting van de conferentie draaide om multidisciplinair onderzoek, de ervaring die de afgelopen vijf jaar is opgebouwd met het doen van multidisciplinair onderzoek binnen het programma LIRS, en welke lessen er in de toekomst kunnen worden getrokken. Het feit dat de meeste wetenschappelijke tijdschriften een monodisciplinaire focus hebben, werd genoemd als een belangrijke belemmering voor het publiceren van multidisciplinair onderzoek. Promovendi merkten op dat het extra tijd kost om vertrouwd te raken met meerdere onderzoeksgebieden, terwijl begeleiders uit meerdere disciplines de tijd moeten nemen om elkaars jargon te leren begrijpen. Desalniettemin heeft de faculteit vooral positieve ervaringen opgedaan met multidisciplinair onderzoek en is er veel enthousiasme om steeds weer nieuwe multidisciplinaire competenties op te bouwen.

Een van de ideeën die in de discussie naar voren kwamen, was het bevorderen van multidisciplinaire masterscripties, waarbij masterstudenten begeleiders uit meerdere disciplines kregen. Het beoordelen van papers van collega's uit een andere discipline kan ook bijdragen aan het versterken van de interdisciplinaire samenwerking. Het is duidelijk dat er nog veel te leren en te experimenteren valt, waarmee de multidisciplinaire onderzoek competenties die tot nu toe in het LIRS-onderzoeksprogramma zijn verworven, kunnen worden uitgebreid.

De relevantie van multidisciplinair onderzoek

In het algemeen benadrukte het symposium de relevantie van multidisciplinaire onderzoeksprogramma's in het omgaan met enkele van de belangrijkste moderne wereldwijde uitdagingen zoals: nieuwe IT-technologieën en digitale veiligheid, milieuduurzaamheid, nieuwe bedrijfsprocessen en organisatievormen in een geglobaliseerde context.