null Verschenen: boek 'Researching Open Innovation in SME'

OW_ResearchOpenInnovation_head_large.jpg
Leren
Verschenen: boek 'Researching Open Innovation in SME'
Van Nadine Roijakkers, associate professor aan de Open Universiteit, Wim Vanhaverbeke, hoogleraar Universiteit van Hasselt, Federico Frattini, hoogleraar aan de School of Management of Politecnico di Milano en Muhammad Usman, promovendus is in februari 2018 het boek 'Researching Open Innovation in SME' verschenen. Het boek speelt in op de toenemende belangstelling voor open innovatie (OI) in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Over de inhoud van het boek

Open innovatie is de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld door processen of uitvindingen (zoals in de vorm van octrooien) met bedrijven of andere betrokkenen te verhandelen. Achterliggend idee van open innovatie is dat bedrijven, in een wereld van wijdverbreide kennis, niet langer volledig kunnen vertrouwen op hun eigen interne kennisbronnen. Het concept van open innovatie werd de afgelopen tien jaar zeer populair. Steeds meer midden- en kleinbedrijven omarmen OI-praktijken om concurrentievoordeel te behalen.

Het boek behandelt als een van de eerste boekuitgaven open innovatie voor het midden- en kleinbedrijf. De lezer krijgt inzicht in de volgende onderwerpen: de stand van zaken met betrekking tot open innovatie in het MKB, de invoering van open innovatie in het MKB, inter-organisatorische netwerken en innovatie-ecosystemen, sectorale patronen van open innovatie in het MKB en het meten, evalueren en stimuleren van open innovatie in het MKB.

Over de auteurs

Wim Vanhaverbeke is hoogleraar aan de Universiteit van Hasselt (België). Onlangs werd hij door de International Association of Management of Technology (IAMOT) genoemd als een van de top 50 auteurs van technologie- en innovatiemanagement in de periode 2008-2012.

Federico Frattini is hoogleraar aan de School of Management of Politecnico di Milano (Italië).  In 2013 werd hij door de International Association for Management of Technology (IAMOT) genomineerd als top 50 van wetenschappers op het gebied van technologie- en innovatiemanagement wereldwijd.

Nadine Roijakkers is associate professor Open Innovatie aan de Open Universiteit in Heerlen, Nederland. Voor haar carrière in de academische wereld was ze een senior strategie consultant bij KPMG Consulting in Nederland, waar ze een aantal jaren lang wereldwijd opererende bedrijven adviseerde over hun samenwerkingsstrategieën en -praktijken. Nadine publiceerde talrijke artikelen en boeken over alliantiemanagement en innovatiemanagement.

Muhammad Usman is promovendus met een onderzoek focus op strategie en open innovatie. Zijn academisch onderzoek heeft tot doel open innovatie te onderzoeken met bijzondere nadruk op kleine en middelgrote ondernemingen.

Voorbeelden (beschikbaar voor download)

Inleiding (130 KB) (pdf)
Hoofdstuk 1: Een systematische herziening van de literatuur over open innovatie in het MKB (1.422 KB) (pdf)

Dr. Nadine Roijakkers