null Videogame voor kinderen over discriminerend pesten komt gratis online beschikbaar

PSY_GATEBULL_pesten_15750_head_large.jpg
Samenleving
Videogame voor kinderen over discriminerend pesten komt gratis online beschikbaar
De Open Universiteit heeft in een Europees samenwerkingsverband een videogame en lessen over discriminerend pesten ontwikkeld voor kinderen van 10-12 jaar. Het materiaal is uitgetest op scholen en komt gratis online beschikbaar. Onderzoeker Roy Willems: 'De game Playground Heroes zet de kinderen aan tot keuzes maken en nadenken over die keuzes. Ze leren wat ze kunnen doen als er gepest wordt en hoe ze dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen.' Op 29 januari 2020 tijdens de Trainingsdag 'Een veilige klas voor iedereen' presenteert Willems de game en de resultaten van het effectiviteitsonderzoek.

Discriminerend pesten een extra lading

Pesten gebeurt overal: op school, in de vrijetijdomgeving, in gezinnen en op het werk. De aanleiding kan van alles zijn: een gemaakte fout, verkeerde kleding, afwijkend gedrag, of soms is er zelfs helemaal geen directe aanleiding. Een geval apart is discriminerend pesten: pesten vanwege een geloof, huidskleur of culturele achtergrond. 'Discriminerend pesten heeft een extra lading omdat het ook gaat over de sociale groep waar iemand toe behoort, zoals familie, culturele of bevolkingsgroep', aldus Roy Willems. Willems is namens de OU betrokken bij het Europese Gate-Bull project dat focust op discriminerend pesten.

Playground Heroes: herkennen en veilig ingrijpen

Volgens Europees onderzoek is 46% van de schoolkinderen de laatste drie maanden getuige geweest van discriminerend pestgedrag. Willems: 'We hebben in de vier landen onderzocht hoe het zit met discriminerend pestgedrag op scholen, hoe kinderen reageren als ze het zien en waarom ze zo reageren. Die data hebben ons geholpen om de game Playground Heroes te maken.' De game wil drie dingen bereiken: kinderen leren discriminerende pestsituaties herkennen, leren hoe ze veilig en constructief kunnen ingrijpen en ze door het oefenen ook het zelfvertrouwen geven om dat te doen.

Effectiviteit

Willems: 'De game is in de vier landen op scholen uitgeprobeerd. De data over de effectiviteit zijn we nog aan het analyseren, maar de feedback die ik van de betrokken Nederlandse leerkrachten heb gekregen was unaniem positief. Natuurlijk maken kinderen in de games dikwijls de sociaal wenselijke keuzes, maar de leerkrachten merken dat al tijdens het gamen de gesprekken op gang komen. De groepsopdrachten hielpen om verdere verdieping aan moeilijk bespreekbare thema's te geven. Positief vonden ze ook dat de game en opdrachten goed pasten binnen hun eigen lesprogramma's. In Schotland zijn de ervaringen ook positief: de game is inmiddels al geïntegreerd in de nationale anti-pestcampagne 'Choose Respect'.'

Tijdens trainingsdag 29 januari: demo, uitleg en downloaden

Roy Willems geeft een presentatie over de game tijdens de trainingsdag 'Een veilige klas voor iedereen'. In zijn presentatie demonstreert hij de game, geeft hij ook de eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en presenteert hij de aanbevelingen uit het veld. Aanmelden voor de trainingsdag is mogelijk tot 21 januari. Vanaf dan zijn game, handleiding en lessenplan te downloaden vanaf de Gate-Bull website.