null Webinar: Drijvende steden. Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?

RW_Webinar_Drijvende_steden_head_large.jpg
Webinar: Drijvende steden. Ligt de toekomst ervan in handen van juristen?
De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstvolgende webinar op maandag 7 november gaat prof. mr. Pernille van der Plank, hoogleraar Privaatrecht, in op de ontwikkeling van drijvende steden en welke vraagstukken dat juridisch oplevert. Het webinar start om 19.00 uur en is via een livestream te volgen. Je kunt je nu aanmelden.

Inhoud webinar

Wonen we in de toekomst in een drijvende stad? Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en het woningtekort zet de schaarse ruimte in Nederland verder onder druk. Opschaling van drijvende ontwikkelingen zou een oplossing kunnen bieden voor nieuwe bouwgrond, zonder bestaande natuurgebieden op te hoeven offeren. Veel grote steden liggen aan water en kampen met ruimtetekort. Hoeveel zouden deze steden uit kunnen breiden wanneer we drijvende woonwijken of zelfs gehele drijvende steden zouden gaan ontwikkelen? Toch wordt water tot op heden veelal niet betrokken in omgevingsplannen. In dit webinar zal worden ingegaan op de privaatrechtelijke beperkingen voor de creatie van grootschalige drijvende bouwwerken en zal eveneens ingegaan worden op het door Van der Plank en Ploeger ontworpen wijzigingsvoorstel om deze beperkingen in het burgerlijk wetboek op te heffen, teneinde de ontwikkeling van drijvende steden mogelijk te maken.

Aanmeldinformatie

Bij dit (gratis) webinar is iedereen welkom. Het webinar start op maandag 7 november om 19.00 uur en is via livestream te volgen. Tijdens de sessie kun je vragen stellen via de chatfunctie. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Op 7 november ontvang je per email een link om deel te nemen.

Aanmelden is mogelijk tot en met zondag 6 november 2022. De duur van het webinar is circa 60 minuten.

Over de spreker

Prof. mr. P.J. (Pernille) van der Plank is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht, aan de Open Universiteit. In deze functie zal zij bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en onderzoek op het gebied van het privaatrecht (het goederenrecht in het bijzonder) en duurzaamheid. Daarnaast is ze als adviseur verbonden aan de praktijkgroep Real Estate van Houthoff.