null Welten-instituut op SURF onderwijsdagen

OW_SURFcongres_13809_head_large.jpg
Leren
Welten-instituut op SURF onderwijsdagen
Op 7 en 8 november 2017 hebben weer de jaarlijkse SURF Onderwijsdagen voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs plaatsgevonden. Deze dagen zijn gewijd aan de trends en ontwikkelingen voor onderwijs en ICT. Drie onderzoekers van het Welten-instituut hebben daar een bijdrage geleverd. Ellen Rusman verzorgde een masterclass over plaats(on)afhaneklijk aanleren van vakoverstijgende vaardigheden, José Janssen gaf een presentatie over online beveiligd toetsen binnen nu en 5 jaar en Rob Nadolski ging in op de vraag naar games voor praktisch leren communiceren.

Aanleren van vakoverstijgende vaardigheden

Hoe ondersteun je het leerproces voor het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken en presenteren, een proces dat zich ook voor een deel buiten de klas afspeelt? Je kunt dit onder andere doen door middel van tussentijdse online feedback door peers en experts, door zelfevaluatie van prestaties, en door reflectie op deze informatie. In de workshop van Ellen Rusman (Open Universiteit) en Chris Phielix (Universiteit Utrecht) werd verkend wat deelnemers doen aan het aanleren van vakoverstijgende vaardigheden, vaak (deels) ook buiten de klas. Daarop volgde een theoretische presentatie over het ondersteunen van feedback en reflectieprocessen in een plaats(on)afhankelijke onderwijscontext en de rol die technologie hierbij kan spelen. Daarbij werden voorbeelden getoond van online tools die hiervoor vanuit onderwijskundig onderzoek ontwikkeld zijn: Radar-Reflector, voor het aanleren van samenwerken, en Viewbrics voor het aanleren van samenwerkings-, presentatie- en informatievaardigheden. Er volgde een levendige discussie met de deelnemers over de meerwaarde van dit soort instrumenten voor hun praktijk, en hoe dit een brug kan slaan tussen het leren binnen en buiten de klas.

Online Beveiligd Toetsen binnen nu en 5 jaar

Online toetsing is bij uitstek een toepassing die onderwijs op maat mogelijk maakt: studenten kunnen onafhankelijk van tijd en plaats een toets maken. Zelfs in het huidige afstandsonderwijs betekent dit een stap voorwaarts, voor reguliere instellingen in het hbo en wo betekent het een ingrijpende verandering in de organisatie van het toetsproces. Wat vraagt het van een instelling om online beveiligd toetsen te realiseren? Hoe zit het met authenticatie van deelnemers en wat betekent dit voor hun privacy? Wat zijn de kansen op fraude? Dat waren de centrale vragen die in deze presentatie werden beantwoord door Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) en José Janssen (Open Universiteit). Daarbij baseerden zij zich op de tussenresultaten van de Europese projecten Adaptive trust-based e-assessment (TeSLA) en Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE).

Games voor praktisch leren communiceren?

Centraal in de sessie Games voor praktisch leren communiceren? (mét vraagteken), stond de vraag naar de (on)mogelijkheden van digitale educatieve games bij vaardighedenonderwijs voor ROC’s. De sprekers, Rob Nadolski (Open Universiteit) en Rob Kommeren (Stichting Praktijkleren), gebruikten daarbij de game Space Modules. Deze game is binnen het Europese H2020-project RAGE ontwikkeld door het Londense gamebedrijf PlayGen in samenwerking met Stichting Praktlijkleren en in samenwerking met de Open Universiteit onderzocht. De sprekers laten zien hoe games kunnen bijdragen aan het leren communiceren van (ict-)studenten. Docenten kunnen de verzamelde performance data van de game direct gebruiken voor een gerichte debriefing op klas- of individueel niveau. De deelnemers konden tijdens de sessie zelf een korte sessie met een game spelen en de sprekers demonstreerden een eerder door studenten doorlopen sessie. Tot slot was er aandacht voor het ontwikkeltraject en onderzoek van deze game, en over de motivatie voor de keuze van een game voor deze vaardigheid bij deze doelgroep.