null Whitepaper: Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op

OW_Jobinterview_13430_head_large.jpg
Samenleving
Whitepaper: Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op
‘Hoe moeten we jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst?’ Lastige vraag, want we weten niet eens hoe die arbeidsmarkt er uit zal zien. Hoe kan het onderwijs er dan toch voor zorgen dat onze jongeren met de juiste vaardigheden die arbeidsmarkt op gaan? Hoogleraren Juliette Walma van der Molen en Paul A. Kirschner werden in 2016 als NIAS/NSvP fellow aangesteld om gedurende vijf maanden een deel van hun tijd te besteden aan deze vraag. Deze maand publiceerden ze hun bevindingen in het whitepaper ‘Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op’.

Oproep

Hoe en waar leren jongeren skills voor de toekomst? Wat moet er veranderen in het onderwijs om leren en talentvol werken ruim baan te geven? Deze vragen staan centraal in het whitepaper. Kirschner: 'Het verwerven van een stevige kennis- en vaardigheidsbasis is de hoeksteen van toekomstbestendig leren'. De auteurs, prof. dr. Juliette Walma van der Molen van Universiteit Twente en prof. Paul A.Kirschner universiteitshoogleraar van de Open Universiteit concluderen dat veel energie verloren gaat in de discussie over wat wel of niet tot de 21e-eeuwse vaardigheden moet worden gerekend. Ze doen een oproep richting onderwijs en overheid om samen met docenten, ouders en het bedrijfsleven te gaan kijken naar het waarom en het hoe van toekomstbestendig leren.

Whitepaper downloaden

Meer nieuws van het Welten-instituut.
Meer over het Welten-instituut