Nieuwsoverzicht

Wetenschapsgebied

Jaartal

114 Nieuwsberichten
14 november 2017

Welten-instituut op SURF onderwijsdagen

Op 7 en 8 november 2017 hebben weer de jaarlijkse SURF Onderwijsdagen voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs plaatsgevonden. Deze dagen zijn gewijd aan de trends en ontwikkelingen ...
13 november 2017

RAGE als eerste in de publieksstemming door naar de finale

Het RAGE project, een project geleid door het Welten-instituut dat herbruikbare software componenten ontwikkelt voor toegepaste games, is als eerste geëindigd in de publieksstemming voor de beste '...
8 november 2017

'De deeltijdleraar is geen probleem'

Onderwijsbestuurders zetten steeds meer vraagtekens bij kleine deeltijdbanen. Is het ook voor de kwaliteit van het basisonderwijs van belang dat leerkrachten meer werken? 'Ik ken geen eenduidige vo...
8 november 2017

Presentaties symposium Zelfregulatie staan online

Op woensdag 25 oktober 2017 organiseerde het Welten-instituut in Heerlen een symposium het over zelfregulatie. Centrale vraag: hoe kunnen leerkrachten leerlingen ondersteunen bij het aanleren van z...
7 november 2017

DojoIBL ondersteunt samenwerkend onderzoekend leren

Onderzoekend leren (IBL) ziet vragen als het beginpunt van leren. Studenten hebben een vraag en ondernemen een combinatie van formele en informele activiteiten om het antwoord te vinden. Daarbij do...
19 oktober 2017

Gemengde gevoelens bij OU-studenten over e-assessment

Het TeSLA project is een Europees project dat technieken ontwikkelt voor identiteitscontrole bij online toetsen (e-assessment). Deze technieken combineren gezichtsherkenning, stemherkenning, toetsa...
18 oktober 2017

Open leermateriaal en MOOC in de maak over antieke Griekse en Romeinse steden

De OU gaat een MOOC ontwikkelen over de antieke Griekse en Romeinse steden. Dat gebeurt in het kader van het Europese project Ancient Cities. De projectpartners, zes universiteiten uit zes Europese...
9 oktober 2017

Stem op RAGE!

Het RAGE-project, een project van de Open Universiteit, is genomineerd voor de jaarlijkse Innovation Radar Prize, de Europese prijs voor veelbelovende innovaties en vernieuwers. De Innovation Radar...
2 oktober 2017

10 oktober: Symposium Microprojecten

Op 10 oktober 2017 organiseert de Educatieve Agenda Limburg, een samenwerkingsverband waar de Open Universiteit deel van uitmaakt, het symposium Microprojecten. Microprojecten bieden leerkrachten d...
2 oktober 2017

Viewbrics project genomineerd voor Europese onderzoeksprijs

Het Viewbrics project, een NRO-project onder leiding van dr. Ellen Rusman van het Welten-instituut, is genomineerd voor de prijs van het beste onderwijsonderzoek- en praktijkproject. Viewbrics onde...
2 oktober 2017

Agenda najaar 2017

Regelmatig werken Welten-onderzoekers mee aan evenementen, studiedagen, workshops en masterclasses. Dit najaar staat er weer een groot aantal events over en voor het onderwijs op stapel waar medewe...
2 oktober 2017

Conferentie over zelfsturing op 25 oktober

Bij zelfgestuurd leren denkt men meestal aan studenten die zelf bepalen hoe ze leertaken uitvoeren, welke leerstof ze daarvoor bestuderen en wanneer zij dat doen. Maar via zelfgestuurd leren kunnen...
2 oktober 2017

Masterclass zelfgestuurd leren integreren in het onderwijs

Leraren worden aangemoedigd zelfgestuurd leren in hun onderwijs in te bouwen. Dit is echter nog niet zo eenvoudig. De Academische Werkplaats Onderwijsinnovatie, een samenwerking van Iselinge Hogesc...
27 september 2017

OU Wetenschapsprijs 2017 voor Halszka Jarodzka

Op 26 september 2017 is, tijdens de diesviering van de Open Universiteit, de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs 2017 uitgereikt. De prijs ging naar dr. Halszka Jarodzka, onderzoeker bij het Welten-inst...
26 september 2017

RAGE genomineerd voor Europese innovatieprijs

Het RAGE-project is genomineerd voor de jaarlijkse Innovation Radar Prize, de Europese prijs voor veelbelovende innovaties en vernieuwers. De Innovation Radar, een initiatief van het Directoraat Ge...
19 september 2017

Learning analytics tools in onderwijs beter evalueren en vergelijken

De introductie van learning analytics in het onderwijs zijn veelbelovend. Als praktische informatiebron geeft het docenten  en leerlingen informatie over het online studiegedrag. Toch lijken d...
14 september 2017

Samenwerken aan onderwijsverbetering: gespreid leiderschap in het onderwijs

Op 22 september 2017 is het boek 'Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing' verschenen. Het boek is geschreven voor leraren en schoolleiders die voor iedereen i...
8 september 2017

Woordvoerders hoger onderwijs Tweede Kamer ervaren online studeren bij OU

Vrijdag 8 september 2017 organiseert de VSNU een tour per bus voor de woordvoerders hoger onderwijs in de Tweede Kamer. Doel is de Kamerleden een breed beeld te geven van het universitaire landscha...
5 september 2017

Gestage groei masteropleiding Onderwijswetenschappen

Het nieuwe studiejaar van de masteropleiding Onderwijswetenschappen is gestart met 170 studenten in het schakelprogramma en 69 studenten in de eerste mastercursus. Op 2 september 2017 vond de aftra...
5 september 2017

5 oktober: Dag van de Leraar

Op 5 oktober 2017 verzorgt het Welten-instituut een aantal leeractiviteiten, lezingen, workshops en demonstraties tijdens de Dag van de Leraar in Heerlen. Op dit Onderwijsfestival, georganiseerd do...