Aanmelden voor opleidingen en cursussen


Om te starten met studeren is het belangrijk dat u zich goed informeert over de diverse startmomenten. Het studiejaar is onderverdeeld in kwartielen. Een groot deel van onze cursussen zijn ingedeeld in deze kwartielen en starten op een bepaalde dag. Het andere deel van de cursussen heeft geen vaste begindatum en start op een zelf te kiezen moment.

Aanmelden voor een bacheloropleiding

Wilt u starten met een bacheloropleiding, dan kunt u zich via Studieaanbod aanmelden voor de opleiding. U logt bij het aanmelden in op mijnOU of u moet eerst een account aanmaken. Als student heeft u via mijnOU toegang tot een aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie, zoals de berichtenbox en uw studiepad. In de berichtenbox staat informatie over uw aanmelding. U kunt via uw studiepad aanmelden voor cursus(sen). U begint met de startcursus. Deze start meerdere keren per jaar. U ziet in het jaarrooster wanneer de startcursus start en begeleid wordt.
In onderstaande tabel ziet u wanneer u zich het beste kunt aanmelden. U ontvangt dan tijdig het studiemateriaal en heeft toegang tot de digitale leeromgeving zodat u zich al kunt voorbereiden.
Heeft u al een opleiding op hbo- of wo-niveau gevolgd, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. U kunt bij het aanmelden voor de opleiding vrijstelling aanvragen. Houdt er rekening mee dat de behandeling zes tot acht weken duurt. U kunt voor meer informatie over de mogelijkheden ook studieadvies aanvragen.

Aanmelden voor een masteropleiding

Wilt u starten met een masteropleiding, vraagt u dan eerst studieadvies aan. U krijgt advies of u op basis van uw vooropleiding toelaatbaar bent en wat de vervolgstappen zijn om aan te melden. Bent u toelaatbaar, dan kunt u zich via Studieaanbod aanmelden voor de opleiding.
U logt bij het aanmelden in op mijnOU of u moet eerst een account aanmaken. Als student heeft u via mijnOU toegang tot een aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie, zoals de berichtenbox en uw studiepad. In de berichtenbox staat informatie over uw aanmelding voor de opleiding en over het aanvragen van toelating. Bent u formeel toegelaten, dan kunt u via uw studiepad aanmelden voor mastercursussen of cursussen uit het schakelprogramma.
In de masteropleiding worden de meeste cursussen in vaste perioden aangeboden. In onderstaande tabel ziet u wanneer u uiterlijk toelating moet aanvragen en wanneer u zich het beste kunt aanmelden voor cursussen. U ontvangt dan tijdig het studiemateriaal en heeft toegang tot de digitale leeromgeving zodat u zich al kunt voorbereiden.
Kijkt u voor meer informatie in het jaarrooster. U kunt (na formele toelating) ook samen met de studieadviseur een studieplan voor de masteropleiding opstellen.
Stroomt u door van een bacheloropleiding van de Open Universiteit naar de aansluitende master? Kijk dan ook in de tabel wanneer u zich het beste kunt aanmelden.

Aanmelden voor een cursus

Wilt u één of meerdere cursussen bestuderen en geen opleiding volgen, kies dan in Studieaanbod de cursus waarmee u wilt starten. Klikt u op Aanmelden en log in op mijnOU. Heeft u nog geen account, dan moet u zich eerst registreren. U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden voor een cursus met een variabel startmoment. De inschrijfduur start 14 dagen na verwerking van uw inschrijving. Houdt bij uw planning wel rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens.
Heeft de cursus die u wilt gaan bestuderen een vaste startdatum, meldt u zich dan voor onderstaande adviesdatum aan. U ontvangt dan tijdig het beschikbare studiemateriaal en heeft toegang tot de digitale leeromgeving zodat u zich al kunt voorbereiden.

Adviesdata aanmelden opleidingen en cursussen

  Kwartiel 1
start 1 september 2021
Kwartiel 2
start 15 november 2021
Kwartiel 3
start 7 februari 2022
Kwartiel 4
start 25 april 2022
Aanmelden bacheloropleiding zonder vrijstelling 15 augustus 2021 31 oktober 2021 23 januari 2022 10 april 2022
Aanmelden masteropleiding + aanvragen toelating
tot master of schakelprogramma nieuwe studenten
4 juli 2021 19 september 2021 5 december 2021 27 februari 2022
Aanmelden masteropleiding + toelating aanvragen voor
doorstroom studenten Open Universiteit
1 augustus 2021 17 oktober 2021 9 januari 2022 27 maart 2022
Vrijstellingsverzoek 4 juli 2021 19 september 2021 5 december 2021 27 februari 2022

Aanmelden voor een cursus

  Kwartiel 1
start 1 september 2021
Kwartiel 2
start 15 november 2021
Kwartiel 3
start 7 februari 2022
Kwartiel 4
start 25 april 2022
Adviesdatum aanmelden* 15 augustus 2021 31 oktober 2021 23 januari 2022 10 april 2022
Laatste aanmelddatum 31 augustus 2021 14 november 2021 6 februari 2022 24 april 2022


* Aanmelden na deze data is mogelijk tot de dag voorafgaand aan de start van de cursus.

Meer informatie over het aanmelden voor opleidingen en cursussen

Meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen of toelating

MijnOU

Als student heeft u via mijnOU toegang tot een aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. U kunt bijvoorbeeld digitaal aanmelden voor tentamens, uw studiepad bekijken en aanmelden voor cursussen. Via mijnOU heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving yOUlearn.