Studeren met persoonlijke omstandigheden

Verminder hindernissen tijdens de studie

De Open Universiteit heeft als doelstelling dat iedereen zijn talenten optimaal moet kunnen benutten en daarom blijven we ons krachtig inzetten voor de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. De Open Universiteit streeft naar inclusief onderwijs, maar bepaalde aandoeningen kunnen een belemmering vormen tijdens de studie.

Studenten met een functionele beperking kunnen gebruik maken van speciale voorzieningen en begeleiding. We spreken dan over alle aandoeningen die (mogelijk) blijvend van aard zijn en een belemmering vormen tijdens de studie. Denk hierbij aan lichamelijke of psychische beperkingen, een chronische ziekte, depressie, dyslexie, autisme of AD(H)D.

Drempels Weg

Bij de Open Universiteit studeer je op afstand en in je eigen tempo waardoor ons type onderwijs uitermate geschikt is voor studenten met een functionele beperking. We hebben daarom ook veel ervaring met het ondersteunen en wegnemen van drempels voor deze doelgroep. Bij Drempels Weg kan je terecht voor meer informatie over studeren met een beperking en individuele mogelijkheden. Als je vanwege jouw functionele beperking extra ondersteuning of voorzieningen nodig hebt, neem dan contact op met één van de adviseurs functiebeperking van Drempels Weg. We verzoeken om dat voorafgaand aan de start van een cursus of opleiding te doen. We adviseren je graag over de verschillende voorzieningen en hoe deze aangevraagd kunnen worden. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen zodat je ook op het juiste moment gebruik kan maken van deze voorzieningen. 

Contactgegevens adviseurs functiebeperking bij Drempels Weg

Eva Gubbels
Cleo Merckx
drempelsweg@ou.nl
+31 45 576 2888