null Erfgoededucatie en de omgang met emoties

CW_PieterDeBruijn_Colston_head_large.jpg
Samenleving
Erfgoededucatie en de omgang met emoties
Dat cultureel erfgoed emotionele reacties kan oproepen werd afgelopen zomer maar weer al te duidelijk. In het kader van de Black Lives Matter-protesten werden verschillende standbeelden beklad of zelfs omvergetrokken. En die acties maakten op zichzelf weer diverse gevoelens los bij andere mensen: van instemming en voldoening tot irritatie en boosheid. In erfgoededucatie heb je dus ook met die emoties te maken. Maar op zichzelf ligt er in de doelen van educatie rond erfgoed eveneens een spanningsveld besloten.

Enerzijds wordt erfgoededucatie vaak geassocieerd met de mogelijkheid om het verleden tastbaar te maken en met maatschappelijke doelen rond het bevorderen van sociale cohesie. Anderzijds benadrukken nieuwe methodieken juist het belang van reflectie en kritisch redeneren. Hoe kunnen we in erfgoededucatie een balans vinden tussen sociale binding en kritische reflectie? En welke rol spelen gevoelige onderwerpen hierbij?

Themanummer

Over deze vragen realiseerden Pieter de Bruijn (Open Universiteit) en Marijke Huisman (Universiteit Utrecht) een themanummer als gastredacteuren van het tijdschrift Cultuur+Educatie. Samen vormen zij het meesterschapsteam cultuureducatie, dat tot doel heeft om de uitwisseling van kennis en expertise tussen het veld van cultureel erfgoed, vakdidactiek en onderwijs te stimuleren. Cultuur+Educatie is een tijdschrift van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) dat actuele inzichten uit onderzoek toegankelijk wil maken voor een breder publiek.

Gratis downloaden

Het themanummer Erfgoededucatie en de omgang met emoties is gratis te downloaden en in gedrukte vorm te bestellen. Het bestaat uit zes bijdragen over de theorie en praktijk van emotienetwerken en erfgoedwijsheid, de omgang met multiperspectiviteit in musea, de balans tussen afstand en nabijheid in erfgoedonderwijs, de spanning tussen leren en emotioneren in onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, en de grenzen van omgaan met meerdere perspectieven in publiekshistorische projecten over het slavernijverleden. Tezamen geven de bijdragen een inkijkje in recent onderzoek en de huidige praktijk van (formele en informele) erfgoededucatie.

Download het themanummer Erfgoededucatie en de omgang met emoties