null Martijn van der Burg schrijft studie over napoleontisch bestuur in Nederland en Noordwest Duitsland

CW_Napoleontisch_Bestuur_18936_head_large.jpg
Samenleving
Martijn van der Burg schrijft studie over napoleontisch bestuur in Nederland en Noordwest Duitsland
Was het napoleontische keizerrijk wel zo’n goed geoliede machine? En hoe ging Napoleons wens voor centralistisch bestuur er in de praktijk aan toe? In de publicatie , Napoleonic governance in the Netherlands and Northwest Germany: Conquest, incorporation, and integration onderzoekt dr. Martijn van der Burg de napoleontische integratie van Nederland en Noordwest-Duitsland.

Napoleontisch bestuur

De Nederlandse en Duitse gebieden werden vrijwel gelijktijdig geïncorporeerd in het Franse keizerrijk en kregen te maken met hetzelfde centralistische systeem (Napoleonic governance). In de publicatie wordt ingezoomd op het napoleontisch bestuur: enerzijds het institutionele raamwerk, anderzijds de dagelijkse interactie tussen centrale staat en lokale samenleving. Ondanks Napoleons centralistische wensen zagen staatsrepresentanten in de regio’s zich genoodzaakt een middenweg te vinden tussen de top down besluiten vanuit Parijs en de mogelijkheden deze daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Keizerrijk als transregionaal netwerk

Franse autoriteiten hadden ruime integratie-ervaring kunnen opdoen in Europa, en deze kennis ‘reisde’ door het keizerrijk door het constant verplaatsen van napoleontische bestuurders. Het keizerrijk fungeerde aldus als transregionaal netwerk. Een digitaal netwerkonderzoek wijst uit dat met name tussen Catalonië, Noord‐Italië en Noordwest Duitsland uitwisselingen hebben plaatsgevonden van bestuurders - zo reisden governance‐kennis en ‐praktijken.

Open Access

De monografie is opgenomen in de serie 'War, Culture and Society, 1750-1850' van uitgeverij Palgrave Macmillan. De publicatie is Open Access dankzij een subsidie van het Open Access Fonds van de Open Universiteit en Stichting Daendels. Ze heeft de vorm van een zogeheten Palgrave Pivot: een nieuw type online publicatie, qua omvang tussen een uitgebreid artikel en een traditioneel boek, die zowel digitaal als (als print on demand) gedrukt verschijnt. De online uitgave, Napoleonic Governance in the Netherlands and Northwest Germany: Conquest, Incorporation, and Integration, is gratis te downloaden en inmiddels al ruim duizend keer geraadpleegd. De bijbehorende dataset en interactieve netwerkvisualisaties zijn vrij te downloaden.Martijn van der Burg

Martijn van der Burg is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Filosofie en Geschiedenis van de faculteit Cultuurwetenschappen. Hij schreef eerder onder andere het boek 'Nederland onder Franse invloed: culturele overdracht en staatsvorming', en co-redigeerde 'The rise of public facilities in the Low Countries, 1400-1800'.