null Morele dilemma’s ondermijnen gezondheid verpleegkundigen

PSY_Stress_Verpleegkundigen_13654_head_large.jpg
Gezondheid
Morele dilemma’s ondermijnen gezondheid verpleegkundigen
In de gezondheidszorg worden verpleegkundigen regelmatig geconfronteerd met fundamentele, menselijke gebeurtenissen zoals geboorte, menselijk lijden en dood, die morele en ethische dilemma’s bevatten en morele stress kunnen veroorzaken. Gebleken is dat morele stress negatieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van zorgverleners.

Onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de processen die hierbij een rol spelen hebben Karen van Dam en Marian den Hollander een onderzoek uitgevoerd onder 102 verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen. Ze hebben hierover een artikel geschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Gedrag & Organisatie. Het onderzoek laat zien dat verpleegkundigen die veel morele dilemma’s meemaakten meer last hadden van piekeren, burn-outklachten en baanontevredenheid. Verpleegkundigen die in staat waren situaties positief te herinterpreteren rapporteerden juist minder burn-outklachten en meer baantevredenheid. Zorgorganisaties zouden meer aandacht kunnen besteden aan situaties die morele stress veroorzaken en verpleegkundigen ondersteunen bij het omgaan met hun emoties.

Auteurs

Karen van Dam is hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit, Marian den Hollander was verpleegkundige en masterstudent van de Open Universiteit ten tijde van het onderzoek.