null Sociale robots voor meer welzijn tijdens en na COVID-19

MW_Sociale_Robots_17599_head_large.jpg
Samenleving
Sociale robots voor meer welzijn tijdens en na COVID-19
De sociale isolatie als gevolg van corona raakt een groot aantal mensen en kan erg nadelige effecten hebben op hun psychisch welzijn. Extra kwetsbaar zijn ouderen en kinderen. OU-onderzoeker Alexander Henkel en zijn collega’s Martina Čaić, Marah Blaurock, Mehmet Okan beschrijven hoe sociale robots ingezet kunnen worden om het welzijn van deze kwetsbare groepen te verbeteren en zij dringen aan op meer onderzoek naar de mogelijkheden.

Een sociale robot als entertainer, enabler, mentor of vriend

Alexander Henkel en zijn collega-onderzoekers inventariseren de kennis die er al is rond de inzet van sociale robots in verschillende onderzoeksdomeinen: onderzoek naar dienstverlening (service research), social robotics, sociale psychologie en geneeskunde. Op basis daarvan stellen ze een typologie op voor sociale robots basis van de diensten die ze kunnen leveren. Ze onderscheiden vier types: de entertainer, de social enabler, de mentor en de vriend. Die typologie is gebaseerd op de mate waarin iemand sociaal geïsoleerd is, de focus op welzijn en de mogelijkheden van de robot. Voor elk type beschrijven ze op welke manier die ingezet zou kunnen worden en hoe ze zouden kunnen bijdragen om kwetsbare mensen in isolatie te helpen.

Het meest geschikte type kiezen

De typologie helpt gebruikers van robots en ontwikkelaars om te bepalen wat het meest geschikte type sociale robot is om in te zetten of te ontwikkelen met als doel om het welzijn van kwetsbare mensen in sociale isolatie te verbeteren. 

Toekomstige onderzoeksagenda

De robots van type mentor en type vriend zijn nog volop in ontwikkeling. De onderzoekers op basis van hun bevindingen een toekomstige onderzoeksagenda voor RTSR, robotic transformative service research.

Het artikel Robotic transformative service research: deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond van Henkel e.a. is verschenen in het tijdschrift Journal of Service Management en is voor iedereen te downloaden.