Home_VeiligeStad_NooitMeerDansen_2021_head_large.jpg
Programma
Symposium Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie.

Programma

(wijzigingen onder voorbehoud)

10.00 - 10.30 uur Binnenloop
10.30 - 10.40 uur Welkom door Thomas Vaessens, decaan faculteit Cultuurwetenschappen, Open Universiteit
10.40 - 10.50 uur Opening door Willem de Haan, senior onderzoeker Criminologie aan de Vrije Universiteit & Kathy Davis, senior onderzoeker Sociologie aan de Vrije Universiteit
10.50 - 12.00 uur

Sessie 1 'Corona, privacy en de wet'
Hoe beperken de noodmaatregelen die als gevolg van de coronapandemie door overheden zijn ingevoerd de fundamentele vrijheden van de burger? In deze sessie wordt een kritisch licht geworpen op de consequenties van de tijdelijke wetgeving voor het recht op privacy en bewegingsvrijheid. Wat betekent het voor deze vrijheden als tijdelijkheid gaat neigen naar permanentie?

Keynote lezing door Rob van den Hoven van Genderen, hoogleraar Artificial Intelligence en Robotlaw aan de Universiteit van Lapland en directeur van het Centrum voor Recht en Internet en Intellectuele eigendom (CLI) van de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam
Referent: Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en privacyrecht, Open Universiteit
Moderator: Jan Willem Sap, hoogleraar Europees recht, Open Universiteit
 

12.00 - 13.00 uur Lunchpauze
13.00 - 14.15 uur

Sessie 2 'Cultuur in crisistijd'
De lockdownmaatregelen hebben de culturele sector hard geraakt. Hoe zijn culturele instellingen omgegaan met de beperkende maatregelen, welke (online) initiatieven zijn ontwikkeld, hoe reageerde het publiek daarop en wat zijn de voor- en nadelen van een online cultuuraanbod? Daarover gaan we in gesprek met de Boekmanstichting, het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.

Lezing en rondetafelgesprek i.s.m. de Boekmanstichting, kenniscentrum voor
kunst, cultuur en beleid.
Sprekers: Anouk van den Driest, Stichting Opera Zuid, Jip Heijmerink, thuismuseum.nl, Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van de Boekmanstichting - kennisinstituut voor kunst, cultuur en beleid, Maaike Verberk, algemeen directeur Stichting DEN - kenniscentrum voor digitalisering in de culturele sector.
Moderator: Marieke Winkler, universitair docent Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.

14.15 - 14.30 uur Voordracht 'Quarantaine zonder grenzen' door schrijfster Carolijn Visser
14.30 - 15.00 uur Koffiepauze
15.00 - 16.30 uur

Sessie 3 'Alleen nog online zittingen? Corona en de openbaarheid van de rechtspraak'
Om besmettingen terug te dringen is er flink paal en perk gesteld aan het bijwonen van rechtszittingen door publiek en pers, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. In deze sessie onderzoeken we de invloed van de coronamaatregelen op de openbaarheid van de rechtspraak, met name in het geval van online zittingen, en werpen we een blik op de toekomst.

Lezingen en rondetafelgesprek met Jacco Janssen, senior (straf)rechter Rechtbank Rotterdam, Judith Boeree, bestuurder van de Centrale Raad van Beroep en voorzitter van de werkgroep online zittingen, Marijke Malsch, hoogleraar Empirical Legal Studies Open Universiteit en senior onderzoeker NSCR en Saskia Belleman, Rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf.
 

16.30 - 17.00 uur Overhandiging boek aan Diederik Gommers, intensivist aan het Erasmus MC
Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, en afsluiting van het programma.
 
17.00 - 18.00 uur Borrel