223 Items
29 July 2021

Studentendag Cultuurwetenschappen in Vlaanderen

Op zaterdag 25 september 2021 wordt de jaarlijkse studentendag Cultuur gehouden in Vlaanderen. Dit jaar is de locatie voor de bijeenkomst de Oude Gevangenis op de campus van de Universiteit Hasselt...
30 June 2021

Techno-stress bij medewerkers in de kinderopvang

Medewerkers van kinderdagverblijven worden steeds meer met ICT geconfronteerd, ook na hun werkuren. Hun eerste bekommernis is echter de zorg voor de kinderen, niet ICT. Dit levert vaak stress op. W...
23 June 2021

Open Access publicatie Janneke Vink over een democratie van mensen en niet-menselijke dieren

Wat is er nodig om een democratie te vormen waarin zowel mensen als niet-menselijke dieren meetellen? Mr. dr. Janneke Vink, universitair docent rechtsfilosofie, schreef op uitnodiging van de werel...
22 June 2021

Onderzoek: rechtbankverslaggeving na één jaar corona

Fysieke zittingen zijn inmiddels weer mogelijk in de rechtbank. Toch hebben rechtbankverslaggevers nog altijd te maken met aanzienlijke beperkingen. Toegang voor de pers wordt als ondergrens van op...
16 June 2021

Promotie: De rol van mensenrechten bij toelating en verblijf van migranten

In hoeverre kan een recht op toelating en verblijf van migranten voortvloeien uit mensenrechten? Dr. mr. Bahija Aarrass toont in haar promotieonderzoek aan dat recht op toelating en verblijf mogeli...
9 June 2021

Onderzoek: verstedelijking toenemende bron van waterverontreiniging

Naar verwachting woont het grootste deel van de wereldbevolking in de 21e eeuw in de stad. Vier op de vijf stedelingen kan in de toekomst te maken krijgen met matig tot sterke waterverontreiniging....
3 June 2021

Reminder: Online symposium 'De hokjes voorbij' op 18 juni 2021

Op vrijdag 18 juni 2021 vindt het interdisciplinaire symposium 'De Hokjes Voorbij' plaats. Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht: stigma is een for...
3 June 2021

Eredoctoraat van Open Universiteit voor Erik Scherder

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontvangt het eredoctoraat vanwege zijn ...
28 May 2021

Wereldwijd onderzoek: de juridische respons op COVID-19

Onderzoekers van de Open Universiteit (Tom Herrenberg, Ronald Janse en Mirjam van Schaik) werken samen met onderzoekers van Tilburg University (Maurice Adams) en de Universiteit van Amsterdam (Sama...
21 May 2021

Lezing ValC-hof Projectgroep en de Alumnivereniging Open Universiteit

Dinsdag 22 juni 2021, van 20.30 tot 21.30 uur, presenteren de ValC-hof Projectgroep en de Aluminivereniging van de Open Universiteit een gesprek van Herman Simissen met Lennert Savenije.
11 May 2021

Strafbaarstelling van psychisch geweld: kijk het webinar terug

Moet psychisch geweld apart strafbaar worden gesteld in het Wetboek van Strafrecht? Deze vraag stond centraal tijden het webinar van prof. mr. dr. Wilma Dreissen en prof. dr. Janine Janssen. Het we...
6 May 2021

Senior Digi Vaardig: ouderen wegwijs maken in de digitale wereld

Facetimen met vrienden of kleinkinderen, online boodschappen bestellen, digitaal financiële zaken regelen… Het klinkt heel logisch, maar voor veel 65-plussers is het alles behalve gesneden koek. De...
3 May 2021

Webinar: Stikstofproblematiek

De faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en de Amsterdamse Juridische Vereniging (AJV) organiseren maandelijks gezamenlijk een webinar over uiteenlopende onderwerpen. In het eerstv...
30 April 2021

Onderzoek Open Universiteit: buurtbemiddeling vergroot gevoel van veiligheid

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buur...
30 April 2021

Onderzoek: buurtbemiddeling vergroot gevoel van veiligheid

Onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Buur...
30 April 2021

Veel belangstelling voor Open Huis: Geweld tegen de politie

De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie organiseerde op 10 april 2021 een online Open Huis met als thema 'Geweld tegen de politie'. In de media zie je regelmatig hoe daders en ook omstanders...
20 April 2021

Uitdagingen van het gezondheidsrecht: kijk het webinar terug

Welke uitdagingen kan het gezondheidsrecht de komende tijd tegemoet zien? Deze vraag stond op 12 april 2021 centraal in het webinar van prof. mr. Jac Rinkes en mr. Eva Jacobs. Het webinar was midde...
16 April 2021

Martijn van der Burg schrijft studie over napoleontisch bestuur in Nederland en Noordwest Duitsland

Was het napoleontische keizerrijk wel zo’n goed geoliede machine? En hoe ging Napoleons wens voor centralistisch bestuur er in de praktijk aan toe? In de publicatie , Napoleonic governance in the N...
16 April 2021

Leiderschap: Zo moet het dus niet

Organisaties vertrouwen op hun managers om een motiverende en gezonde werkomgeving te creëren. Dat vraagt om goed leiderschap. Wat goed leiderschap is, daar is al veel onderzoek naar gedaan. Maar a...
12 April 2021

Grote meerderheid wil flink aantal uren vanuit huis blíjven werken

Bijna alle thuiswerkers (97%) willen ook als de kantoordeuren weer wijd open staan vanuit huis blijven werken. Dit geven deelnemers aan in de derde ronde van gezamenlijk onderzoek van Nyenrode, Ope...