ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Wat biedt de Graduate School?

Wat biedt de Graduate School?

Het lidmaatschap van de OUGS biedt promovendi onder andere de volgende faciliteiten:

 • Individuele begeleiding bij het maken van een onderzoeksvoorstel.
 • Gebruik van digitale bibliotheekvoorzieningen.
 • Toegang tot het OUGS promovendinetwerk en daarmee tot de online promovendicommunity en de relevante promovendinetwerken.
 • Deelname aan de algemene OUGS-activiteiten (zoals de OUGS-dag voor promovendi).
 • Gratis toegang tot het OUGS-aanbod aan basiscursussen die relevant zijn voor promovendi (bijvoorbeeld academic writing, academic presenting).
 • Een beperkt persoonlijk budget voor individuele scholing (onder voorwaarden van een goedgekeurd opleidingsplan en na goedkeuring van promotor en faculteit/ instituut).
 • Ondersteuning bij het maken van posterpresentaties bij wetenschappelijke congressen in de vorm van toegang tot formats voor dit soort presentaties.
 • Een tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift en de aansluitende receptie na de promotie conform de vigerende regels van het College voor promoties.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap van de Graduate School bedragen 250 euro per jaar (prijspeil 1-1-2023). Voor interne promovendi neemt de faculteit die kosten voor haar rekening.

Actueel: Lezingencarrousel Research methodologies

In januari 2022 is de Graduate School gestart met de lezingencarrousel 'Research methodologies'. In elke sessie staat één onderwerp (onderzoeksmethode) centraal. Senior onderzoekers van de OU delen tijdens de sessie hun specifieke kennis op het gebied van een bepaalde onderzoeksmethodiek met de (buiten)promovendi van de OU. Deze specifieke kennis wordt geclusterd, zodat een methodologie vanuit diverse invalshoeken (lees: expertises of faculteiten) belicht worden tijdens een masterclass. De promovendi maken zo kennis met een divers palet aan onderzoeksmethodologieën en invalshoeken.

Terugkijken

Elke methodologie wordt in een interactieve masterclass besproken. De sessies worden opgenomen en zijn een dag later ook terug te zien via de portal van de OU Graduate School. Op deze wijze ontstaat er schat aan informatie over research methodologie voor OU-promovendi.
Onderwerpen die onder andere zijn behandeld:

 • Introduction in research methodologies
 • Systematic Literature Review
 • Questionnaire development and validation
 • Qualitative research Observation in practice
 • Experience sampling and MLA